موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بورس ايده و بازار دارايي هاي فکري به زودي در فرابورس راه اندازي مي شود | موسسه پلکان

 

بورس ايده و بازار دارايي هاي فکري به زودي در فرابورس راه اندازي مي شود

 

بازار دارايي هاي فکري در قالب بورس ايده براي نخستين باردر نيمه دوم امسال در فرابورس راه اندازي مي شود.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اين خبرافزود: تازه ترين خدمت بازار سرمايه راه اندازي بازار دارايي هاي فکري در فرابورس خواهد بود.به گزارش واحد مرکزي خبر، صالح آبادي تصريح کرد: بورس ايده در قانون برنامه پنجم توسعه نيز ديده شده است و با راه اندازي بازار دارايي هاي فکري در فرابورس در نيمه دوم امسال ، بورس ايده در کشور اجرايي خواهد شد که مي تواند به توسعه اقتصاد دانش بنيان هم کمک کندودانشگاهيان و مخترعان و مبتکران داراي ايده ها و ابتکارات جديد مي توانند در ارتباطي نظام مند ، ايده ها و ابتکارات خود را وارد فرآيند تجاري سازي کنند. رئيس سازمان بورس افزود: راه اندازي بورس ايده از نکات مورد بحث در شوراي عالي بورس است که وزير اقتصاد هم تاکيد کرده است اين بورس به سرعت راه اندازي شود.مدير عامل شرکت فرابورس ايران نيزاز فراهم شدن شرايط لازم براي راه اندازي بورس ايده، در قالب بازار دارايي هاي فکري در فرابورس خبر داد. هاموني گفت : همه مصوبه هاي قوانين و مقررات تأمين شده است و با مخترعان و همه ارکان بورس ايده که فعالند از جمله وکلاي ايده مذاکره شده است و اين بازار، به زودي راه اندازي خواهد شد.2 نوع عرضه در اين بازار خواهيم داشت که يکي از آن ها عرضه خود ايده يا Patent خواهد بود و نوع دوم عرضه حق اختراع طرح است.وي گفت: بحث اول عرضه Patent يا حق اختراع طرح هاي صنعتي و تجاري در قالب سهام شرکت سهامي خاص است و نوع دوم عرضه Patent يا طرح و حقوق مادي و معنوي آن به اندازه 20 درصد است که به صورت بلوکي در بازار ايده خواهد بود.وي افزود : بحث معاملات در اين بازار، در شوراي عالي بورس مصوب و اوراق مبتني بر دارايي فکري به عنوان ابزار مالي جديد تحت قانون توسعه ابزارها شناخته و ابلاغ شده است و در حال حاضر، تنها موضوع دستورالعمل اين معاملات باقي مي ماند که سازمان بورس در حال نهايي کردن اين دستورالعمل است.

روش کار بورس ايده

اختراعات و اکتشافات در بازار دارايي هاي فکري قابل معامله است.در بخش اختراعات و اکتشافات، افرادي که اختراعي دارند و اختراع خود را در اداره ثبت مالکيت صنعتي به ثبت رسانده اند، مي توانند آن اختراع يا اکتشاف را در قالب patent در بازار دارايي هاي فکري عرضه کنند و صاحبان بنگاه ها و صنايعي که به اين اختراع نياز دارند، مي توانند يا اين اختراع را از صاحب ايده خريداري يا در تجاري سازي آن، با صاحب اختراع مشارکت کنند. به اين ترتيب تامين منابع مالي لازم براي عملياتي کردن ايده و اختراع که اغلب، منابع مالي قابل توجهي نيز است ، از طريـق بازار ايده انجام خواهد شد.برندها (نام هاي تجاري) و طرح هاي صنعتي از ديگر انواع دارايي هاي فکري قابل عرضه و معامله در فرابورس است و امروزه در عرصه بين المللي، يکي از دارايي هاي بسيار سودآور، نام هاي تجاري يا دراصطلاح برندهاست . صاحبان برند در دنيا اگرچه ممکن است صرفا يک ساختمان بيشتر در يک کشور نداشته باشند، اما با واگذاري امتياز استفاده از نام تجاري خود به اشخاص داراي صلاحيت ، سالانه درآمد بسيار زيادي به دست مي آورند. راه اندازي بازار ايده، امکان عرضه و تجاري سازي طرح هاي صنعتي را فراهم مي کند، شخصي ممکن است طراحي خاصي در صنعت خودرو انجام داده و طرح را در اداره ثبت مالکيت صنعتي، به ثبت رسانده باشد. با راه اندازي بازار ايده، اين فرد مي تواند امتياز کلي طرح يا اجازه استفاده از آن طرح را به متقاضيان بفروشد و از اين طريق، کسب درآمد کنـد.نخستين گام براي پذيرش دارايي هاي فکري ، اعم از اختراع و اکتشاف ، نام تجاري و طرح صنعتي، ثبت آن در اداره ثبت مالکيت صنعتي است ، سپس کميته عرضه فرابورس طرح مذکور را از نظر دارا بودن شرايط لازم براي عرضه در بازار دارايي هاي فکري، بررسي مي کند و درصورت تأييد، عرضه ايده در بازار دارايي هاي فکري، به تصويب مي رسد. براي عرضه يک دارايي فکري در فرابورس، بايد طرح تجاري (business plan) با همکاري مشاوران مورد تأييد سازمان بورس تهيه و طرح همراه دارايي فکري، در فرابورس عرضه شود. اين طرح تجاري که بايد دربرگيرنده مواردي همچون بازار محصول، توجيه اقتصادي و مالي طرح و ساير جزئيات موردنياز براي تصميم گيري خريداران دارايي فکري باشد، در واقع مانند اميدنامـه اي است که هنگام انتشار اوراق مشارکت يا اوراق اجاره، به بازار منعکس مي شود.معامله ايده ها در فرابورس، بنا به نظر و انتخاب صاحب ايده، به 2شکل قابل انجام خواهد بود که در روش نخست، دارايي فکري در قالب يک ورقه بهادار، در فرابورس عرضه مي شود و پس از کشف قيمت، متقاضيان آن را خريداري مي کنند.بر اساس مصوبه اخير شوراي عالي بورس، طرح ها، اختراعات و اکتشافات، به منزله اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري تلقي مي شود و در قالب يک ابزار مالي، در فرابورس قابل عرضه است ، بنابراين اگر طرحي در باره کاهش ميزان مصرف سوخت خودرو از سوي يکي از مبتکران کشور طراحي شده و در اداره ثبت مالکيت صنعتي به ثبت رسيده باشد، اين طرح در قالب يک ورقه بهادار مبتني بر دارايي فکري، در فرابورس عرضه مي شود و به فروش مي رسد.در دومين روش معامله دارايي هاي فکري در فرابورس ، يک يا چند دارايي فکري (شامل اختراع، طرح صنعتي و يا برند) در قالب يک شرکت سهامي خاص در بازار فرابورس عرضه مي شود و سهام اين شرکت به صورت بلوکـي و يکجا ، با حضور متقاضيان دارايي فکري موردنظر از داخل يا احيانـا خارج کشور خريداري مي شود. به منظور افزايش جذابيت اين بازار، کارمزد معاملات در بازار دارايي هاي فکري پاييـن درنظر گرفتـه شده است.

منبع : روزنامه خراسان

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :