موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع سيستم رادار جديد برای آگاهی رانندگان از وجود حیوانات در جاده | موسسه پلکان

 
اختراع  سيستم رادار جديد برای آگاهی رانندگان از وجود حیوانات در جاده
 
به گزارش  از پايگاه نيچر، برخورد با حيوانات وحشي در جاده ها و به خصوص در شب، يكي از مهمترين عوامل تصادف و حواس پرتي رانندگان است. اگر سرعت راننده هنگام مواجه شدن با حيوانات و موانع بيش از سرعت مجاز باشد، ماشين به طور يقين واژگون مي شود.
گوش انسان قادر به شنيدن فركانس هايي در بازه ۲۰ تا ۲۰هزار هرتز است. اين فركانس توسط گوش بسياري از حيوانات از جمله گاو، گراز و گوزن شنيده نمي شود و به همين دليل است كه بوق ماشين هيچ علامت خطري براي اين حيوانات محسوب نمي شود.
در حال حاضر چند سيستم هشدار به رانندگان در برخي از كشورهاي دنيا از جمله آلمان، كانادا، برخي ايالت هاي آمريكا و سوئد وجود دارد؛ ولي تمام اين سيستم ها كارايي لازم را ندارند و اگر حيوان بيش از چند دقيقه در جاي خود ثابت باشد، اين سيستم ها خاموش مي شوند و هشدار نمي دهند.
سيستم رادار جديد LADS ( سرنام The Large Animal Detection System ) نام دارد و اين سيستم پيشرفته در هرثانيه، در ۳۶۰ درجه محيط سيگنال منتشر مي كند و سيگنال ها به محض عبور با مانع بازتابيده مي شوند. متناسب با اين رادار يك نرم افزار طراحي شده است كه حيوانات كوچكي كه خطري براي رانندگان محسوب نمي شود و گياهان را ناديده مي گيرد.
زماني پيغام هشدار به رانندگان مخابره مي شود كه فرصت كافي براي كاهش سرعت و جهت گيري مناسب را داشته باشند.
اين سيستم پيشرفته از سال گذشته در يكي از بزرگراه هاي كوهستاني كانادا نصب شده است و در سخت ترين شرايط جوي نيز به دقت كار مي كند.
هنگاميكه حيوان توسط سيستم رادار تشخيص داده مي شود، به رانندگان توسط چراغ هاي فلاشر موجود در حاشيه اتوبان،۷۰۰ متر جلوتر از مكان مانع هشدار داده مي شود.
اين سيسستم قادر به ثبت تعداد وسايل نقليه و سرعت آنان نيز هست.
بيشترين آمار تصادفات جاده اي با حيوانات، در كانادا گزارش شده است.
قرار است مدير اين پروژه تحقيقاتي گزارش كامل دستاورد علمي خود را در كنفرانس IEEE Sensors conference در ماه نوامبر، در بالتيمور مريلند ارائه دهد.
 
منبع : خبر گزاری ایرنا
 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :