موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و تحقیق و توسعه و نوآوری | موسسه پلکان

ثبت اختراعات

مخترع

اختراع
مالکیت صنعتی

 

ثبت اختراع و تحقیق و توسعه و نوآوری 

 

یکی از دلایل ثبت اختراعات این است که توسعه اقتصادی را بر می انگیزاند و با ایجاد انگیزه های مالی برای مخترع، در مقابل افشای اختراع او برای عموم، رقابت را ترویج می دهد.

 

ثبت اختراع-تحقیق-توسعه-نوآوری

 

با این که نیروی بالقوه نظام اختراع در چارچوب فعالیت های پویای نوآوری مورد شناسایی قرار گرفته است، برخی از منتقدان ادعا کرده اند که نظام فعلی اختراعات مانع از نحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری می شود. با توجه به تحولات سریع در فناوری و چالش های اجتماعی و اقتصادی، عملکرد، ارزش و اثر نظام اختراع باید به صورت مستمر تنظیم و اجرا شود تا به این وسیله بهترین توازن بین مالک حق، تازه واردان به بازار، و عموم مردم به وجود آید. به منظور پرورش تحقیق و توسعه و فناوری های جدید پاسخ دهد. به علاوه، به منظور پشتیبانی از توسعه فناوره های پیچیده و جامع،ضروری است فعالیت های تحقیق و توسعه به ویژه در دانشگاه ها- تقویت شوند و همکاری بهتری بین بخش های عمومی و خصوصی صورت گیرد. انتشارات اطلاعات اختراعات یکی از عملکرد های عمده نظام اختراعات است. اطلاعات اختراعات منبعی ارزشمند و فراگیر از اطلاعات فنی، تجاری و حقوقی است که میتوان از آنها برای مقاصد علمی و آزمایشی به عنوان اساس انطباق و بهبود فناوری مذکور در اسناد اختراع بلافاصله پس از انتشار به صورت مستقیم استفاد کرد. با شناسایی اهمیت انتشار اطلاعات فنی، تعداد روز افزونی از ادارات مالکیت صنعتی و سازمان ها، از اینترنت برای دسترسی به پایگاه ها داده های اسناد اختراعات استفاده می کنند.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳