موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و مزایای pct برای مخترعین | موسسه پلکان

ثبت اختراع

اداره مالکیت صنعتی

اختراع
معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)
اختراعات
ثبت اختراع و مزایای pct برای مخترعین

 

ثبت اختراع و مزایای pct برای مخترعین


استفاده از این سیستم برای اتباع کشورهای عضو معاهده دارای مزایای زیادی است زیرا آن‌ها می توانندبا تسلیم فقط یک اظهارنامه به ادارات ثبت اختراع یا دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی اعتبار و تاثیر اظهارنامه های اختراع ملی یا منطقه ای که به صورت عادی تسلیم می شوند را در تمام کشورهای عضو معاهده که توسط متقاضی در اظهارنامه های بین‌المللی تعیین گردیده است، به دست آورد. 

 

ثبت اختراع - شرکت ثب اختراع -اداره ثبت اختراع


همچنین متقاضی که به عنوان مثال دارای تابعیت ایران یا مقیم ایران است می تواند در خصوص برخی از هزینه های مربوط به معاهده از تخفیفی معادل 75% بهره مند گردد. همچنین همانطور که قبلا توضیح دادیم رسیدگی به اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره مالکیت صنعتی کشورها که متقاضی در اظهارنامه خود تعیین کرده است قبل از 30 ماه از تاریخ حق تقدم آغاز نخواهد شد (مگر اینکه متقاضی صریحا خلاف آن را درخواست کند) در نتیجه در مقایسه با زمانی که بدون استفاده از سیستم معاهده همکاری ثبت اختراع اقدام می شود، متقاضی 18 ماه بیشتر فرصت خواهد داشت تا تصمیم بگیرد در کدام کشورها حمایت از اختراع خود را پیگیری کند و طی این مدت هزینه ترجمه، پرداخت هزینه های ملی و انتصاب وکیل یا کارگزار ثبت اختراع را به تاخیر اندازد. البته نتیجه گزارش های جستجوی بین‌المللی و همچنین جستجوی مقدماتی بین المللی می تواند در تصمیم گیری متقاضی تصمیم به ادامه روند یا قطع آن کمک بسزایی نماید. خلاصه اینکه دسترسی به گزارش های جستجو و فرصتی که نظام معاهده همکاری ثبت اختراع در اختیار متقاضی می گذارد او را قادر خواهد ساخت که در رابطه با سرنوشت اختراع ادعایی خود اتخاذ تصمیم کند. در خاتمه امتیازات اعمال نظام معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) را می توان خلاصه به شرح زیر احصا کرد:
1-    متقاضی 18 ماه بیشتر از مدت مقرر در روش سنتی ثبت اختراع در سطح بین‌المللی، برای انتخاب کارگزاران محلی اختراع در هر یک از کشورهای خارجی، ترجمه مدارک ضروری و پرداخت هزینه های محلی فرصت دارد. 
2-    چنانچه اظهارنامه بین لمللی دارای همه ی شرایط مقرره در معاهده همکاری ثبت اختراع باشد، متقاضی به راحتی مطمئن است که اظهارنامه او در
اداره اختراع کشورهای عضو معاهده و در فاز ملی رد نخواهد شد. 
3-    بر اساس گزارش بررسی بین المللی و نظریه کتبی که به استناد آن تهیه و ارائه می گردد، متقاضی با احتمال عقلایی، شانس و موقعیت خود را در رابطه با اخذ ورقه اختراع ادعایی ارزیابی می کند. 
4-    متقاضی با درخواست بررسی مقدماتی بین المللی این امکان را به دست می آورد که اظهارنامه بین المللی را در صورت ضرورت اصلاح و سپس آن را در اختیار ادارات اختراع مختلف قرار دهد. 
5-    گزارش جستجوی بین المللی و نظریه کتبی که بر اساس آن تهیه و ارائه می گردد و همچنین در موارد مقتضی گزارش بررسی مقدماتی بین المللی در رابطه با قابلیت ثبت اختراع که ضمیمه اظهارنامه بین المللی می گردد، کار جستجو و بررسی ادارات اختراع را به طور قابل ملاحضه ای کاهش داده یا حذف خواهد کرد. 
6-    از آنجائی که هر اظهارنامه بین المللی همراه با گزارش جستجوی بین المللی منتشر می گردد، اشخاص ثالث در وضعیت و موقعیت بهتری برای پایه ریزی یک نظری مناسب در رابطه با قابلیت ثبت بالقوه اختراع ادعایی، قرار می گیرند. 
7-    انتشار بین المللی، جهان را در جریان اظهارنامه بین المللی متقاضی و نوع اختراع او قرار می دهد که این امر موثرترین ابزار و وسیله برای آگهی و تبلیغ و همچنین جستجو برای صاحبان جواز و
ورقه اختراع بالقوه است که یقینا شانس تجاری سازی اختراع ادعایی را افزایش می دهد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴