موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ورقه ثبت اختراع (PATENT) | موسسه پلکان

patent

اختراع

ورقه اختراع
ثبت اختراع
اختراعات
ورقه ثبت اختراع (PATENT)
 

ورقه ثبت اختراع (PATENT)
 

اختراع ، ورقه اختراع (patent)                                                                        

لغت patent به دو معنی استعمال شده است . یکی از آنها سندی است که به مخترعی داده می شود تا به موجب آن از امتیازات اختراعات خود بهره مند شود. معنی دیگر patent عبارتست از محتوی و مضمون حمایتی که در اثر ثبت اختراع به وجود آمده است.

با توجه به تعریف اختراع همچنین ورقه اختراع، روشن است که این دو با یکدیگر متفاوتند و استعمال آنها به جای یکدیگر صحیح به نظر نمی رسد. ورقه اختراع در واقع سند و نوشته ای است که توسط ادارات ملی یا منطقه ای برای اختراعی که دارای شرایط مقرره است اعطاء میگردد و این ورقه به مالک آن حق انحصاری می دهد که به موجب آن بتواند دیگران را از ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردات فرآورده یا فرآیند موضوع اختراع منع یا جلوگیری کند.

با توجه به ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات ، هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته ای که در این مورد ادراه ثبت اسناد تهران (اداره مالکیت صنعتی) می دهد ورقه اختراع نامیده می شود.

ورقه اختراع نوشته ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه با ثبت اختراع به مخترع اعطاء می کند.گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند می شود.
در خاتمه با توجه به تعریف اختراع و ورقه اختراع می توان گفت که در واقع اختراع، موضوع ورقه اختراع است.

صدور ورقه اختراع( Grant a patent )

بر اساس حقوق داخلی کشور ها چنانچه اظهار نامه ثبت اختراع صحیحا تسلیم شود پس از طی مراحلی ، ورقه اختراع صادر و به مخترع یا قائم مقام او تسلیم می شود.
در حقوق ایران ، بر اساس مواد 30 و 31 آیین نامه اصلاحی ، در صورتی که اظهار نامه اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی به ثبت خواهد رسید . پس از ثبت اختراع ، ورقه اختراع صادر و به صاحب اختراع یا نماینده او اعطاء می شود.

 

اوراق مربوط به ورقه اختراع(cited patent documents )

همانطور که در مقدمه معاهده همکاری ثبت اختراع امده است در دسترس قرار دادن اسنادی که مستند صدور ورقه اختراع است می تواند تاثیر مهمی در ترویج و تسریع توسعه اقتصادی در کشور های در حال توسعه داشته باشد.
در مقررات داخلی بر اساس ماده 42 قانون ثبت علائم و اختراعات ، مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه ی اختراع آزاد است و هرکس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجع به ان با تادیه حقی که به موجب نظامنامه تعیین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند .

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳