موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و تسهیلات نظام وظیفه برای نخبگان | موسسه پلکان

مالکیت صنعتی

بنیاد ملی نخبگان

ثبت اختراع
اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و تسهیلات نظام وظیفه برای نخبگان

 

 

ثبت اختراع و تسهیلات نظام وظیفه برای نخبگان


طی تعاملات صورت گرفته با بنیاد ملی نخبگان، افرادی که داری اختراع هستند می توانند دوره ی سربازی خود را با اجرای طرح های پژوهشی و انجام طرح های تحقیقاتی به پایان برسانند.

برای آگاهی از افراد مشمول معاف از خدمت دوره ی سربازی آيين‌نامه ارائه تسهيلات نظام وظيفه بنياد ملي نخبگان (كليك كنيد) را مطالعه فرمایید. 

افراد مشمول آیین نامه تسهیلات نظام وظیفه به صورت زیر است:

1-نفرات اول تا سوم المپیاد های معتبر جهانی و بین المللی  دانش آموزی با تایید وزارت آموزش و پرورش 

2-نفرات اول تا سوم المپیاد های معتبر  بین المللی  دانشجویی با تایید وزارتین

1-نفرات اول تا سوم المپیاد های معتبر  علمی  دانشجویی با معرفی وزارتین

2-نفرات اول تا سوم المپیاد های معتبر  علمی  دانش آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش

3- برگزیدگان مسابقات و جشنواره های علمی معتبر داخلی و خارجی از قبیل جشنواره بین المللی خوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی، جشنواره علوم پزشکی رازی و جشنواره فارابی با معرفی وزارتین و تایید بنیاد
4- برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذی صلاح داخلی یا خارجی به ثبت رسیده باشد با تایید بنیاد
و....
 
نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳