موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حمایت از اختراع در خارج از کشور | موسسه پلکان

اختراعات
حمایت از اختراع در خارج از کشور

 

حمایت از اختراع در خارج از کشور 

 

 حق اختراع یک حق سرزمینی و قلمرویی است؛ به این معنا که اختراع مورد نظر فقط در منطقه یا کشوری مورد حمایت قرار می‌گیرد که حمایت از آن در آن منطقه یا کشور تحصیل شده باشد. به عبارت دیگر، اگر مخترع یا متقاضی اختراع خود را به ثبت نرساند اختراع در آن کشور قابل حمایت نیست و اشخاص به راحتی می‌توانند حقوق انحصاری ناشی از اختراع او را نقض کنند و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی را ندارد. بنابراین تنها با ثبت اختراع در کشورهای موردنظر و برخوردار شدن از حقوق انحصاری در آن کشورها، مخترع این توان را کسب خواهد کرد که اجازه بهره برداری از اختراع ثبت شده را به شرکت های خارجی تفویض کند و ضمن داشتن روابط تجاری با آن کشورها، از طریق مشارکت با آنها، به بازارهای زیادتری دسترسی پیدا کند. 

سه راه برای حمایت از اختراع در خارج از کشور وجود دارد :

مسیر ملی: می­توانید به اداره ملی ثبت اختراعات هر کشور مورد علاقه­تان تقاضانامه ثبت اختراع را به زبان مقرر و با پرداخت هزینه مربوط تسلیم نمائید. اگر تعداد کشورهای مورد نظر زیاد باشد، این مسیر ممکن است دشوار و پیچیده وگران باشد.

مسیر منطقه ای: هر گاه چند کشور در یک سیستم منطقه­ای ثبت اختراع عضو باشند می­توانید تقاضای ثبت وحمایت از اختراع را باتسلیم یک تقاضانامه به اداره منطقه ای مربوط تسلیم نمائید که در قلمرو تمام یا برخی از کشورهای منطقه مؤثر خواهد بود. ادارات منطقه­ای ثبت اختراع عبارتند از:

• سازمان مالکیت معنوی آفریقا  www.oapi.wipo.net

•سازمان منطقه ای معنوی آفریقا www.aripo.wipo.net

     • سازمان اوراسیائی ثبت اختراع  www.eapo.org

• اداره اروپائی ثبت اختراع www.epo.org

• اداره ثبت اختراعات شورای همکاری خلیج فارس

www.gulf-patent-office.org.sa

مسیر بین امللی : اگر شرکت شما مایل است اختراعش در تعدادی از کشورهای عضو معاهده همکاری ثبت اختراعات (PCT) حمایت شود، باید تقاضانامه بین المللی PCT را تسلیم کنید. بمنظور اینکه شرائط لازم برای اینکار را داشته باشید، باید تابع یا ساکن یک کشور متعاهده PCT باشید یا کسب و کار شما باید حضور واقعی و موثر صنعتی یا بازرگانی در یکی از کشورهای مزبور داشته ­باشد. با تسلیم یک تقاضانامه طبق PCT، می­توانید بطور همزمان حمایت از اختراع در بیش از 125 کشور عضو PCT را در خواست کنید. این تقاضانامه را می­توان به اداره ملی یا منطقه ای ثبت اختراع شما و یا اداره دریافت کننده PCT در سازمان جهانی مالکیت معنوی، وایپو (WIPO) واقع در شهر ژنو در سوئیس تسلیم کنید.

 
نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲