موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و نوآوری | موسسه پلکان

اختراع

مخترع

خلاقیت
اختراعات
ثبت اختراع و نوآوری

 

ثبت اختراع و نوآوری


اختراع، نوآوری،خلاقیت و ابداع مفاهیمی هستند که گاه دارای معانی بسیار نزدیک به نظر می رسند. اما از یکدیگر متفاوت اند.

 

ثبت اختراع-نوآوری


اختراع دارای تعریف های متعددی می باشد اما به طور کلی اختراع را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
اختراع در فرهنگ لغت به معنای چیزی نو انگیختن می باشد. و در علم حقوق، اخترع محصول یا فرایندی است که نتیجه تلاش و کوشش است که از تراوش های فکری
مخترع حاصل میشود.در حقیقت زمانی که یک دستگاه تولید می شود، یک تکنولوژی تولید شده است بنابراین اختراع اعلام می شود.


اما نوآوری طبق تعریف ویکی پدیا :
نوآوری، بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایدهٔ ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول  یا خدمت  تازه ارائه شود، نوآوری گویند. نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. 
تفاوت اختراع و نوآوری :

اختراع به معنای «پدید آوردن محصول جدید» است، اما نوآوری فراتر از آن است و به معنای «معرفی محصولی تازه» است که با ابداع و عرضه صورت می‌گیرد.

 

تفاوت نوآوری و خلاقیت :

اما نوآوری و خلاقیت دو مفهوم جداگانه هستند که گاهی آنها را یکسان فرض می کنند. نوآوری یعنی عملی ساختن افکار و مفاهیم به صورتی جدید و خلاقیت یعنی به کارگیری توانایی ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. به عبارت دیگر در خلاقیت اطلاعات جدید به دست می آید و در نوآوری آن اطلاعات به شکل های گوناگون در بازار عرضه می شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳