موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حق اختراع و منع سو استفاده از آن | موسسه پلکان

اختراعات
حق اختراع و منع سو استفاده از آن

 

 حق اختراع و منع سو استفاده از آن


دارنده حق اختراع که حق انحصاری در فروش، تولید، واردات، استفاده و منع دیگران را بدست آورده است ممکن است از طرق مختلف مثل افشای ناکافی ادعاها و تفسیرهای اختراع، بهره برداری ناکافی از اختراع ، عدم بهره برداری از اختراع و سایر طرق جامععه را از آن اختراع محروم کند یا با سختی مواجه سازد.
در قوانین کشورهای مختل به صاحب اختراع حق داده اند که بتوانند در دوره معینی از اختراعش به ور انحصاری استفاده کند و اشخاص دیگر را از استعمال آن بدون اجازه خویش منع کند و این تمر برای حفظ انگیزه صاحبان آثار فکری در خلق آثار بیشتر است.
اگر دارنده حق در دوره مقرر، از اختراعش به اندازه‌ای که و نیازهای عمومی را برآورده سازد، بهره برداری نکند و آن را به قیمت معقول و منصفانه در شرایط تجاری معقول به متقاضیان عرضه نکند، توازن میان حقوق جامعه و مخترع بر هم می خورد و جامعه از این عدم تعادل و توازن متضرر می گردد. بنابراین لیسانس اجباری در این گونه موارد به برقراری توازن میان منافع مخترع و نفع عمومی کمک می کند.
در  اینجا مهمترین مصادیق سو استفاده از حق شام عدم استفاده یا ناکافی بودن بهره برداری از اختراع، خودداری از انجام معامله و اتخاذ رویه های ضد رقابتی که همگی نفع عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند، بررسی می شود.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳