موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و حقوق آن | موسسه پلکان

اختراع

اختراع اولیه

حق اختراع
اختراعات

 

ثبت اختراع و حقوق آن

 

چنانچه اختراع تحت پوشش پروانه، در عمل واقعا سودآور باشد مالک آن قطعا تمایل خواهد داشت پس از انقضای مدت اعتبار آن نیز به کسب منفعت از آن ادامه دهد. روشی وجود دارد که به موجب آن حق انحصاری موجود در یک اختراع مهم، میتواند حتی پس از پایان اعتبار حق اختراع نیز ادامه حیات دهد و آن، عبارت است از به ثبت رسانیدن تعداد زیادی از پیشرفت های کوچک نسبت به اختراع اولیه

 

ثبت اختراع و حقوق آن-حق ثبت اختراع-حقوق ثبت اختراع

 

به شرط آنکه تحولات ثبت شده نمایانگر واقعی پیشرفت در مدتی باشد که در طول آن، حق اختراع اصلی به قوت و اعتبار خود باقی است و به شرط آنکه تحولات مزبور با تصمیم جدی و با اصرار و جدیت به ثبت رسیده باشد، در زمان انقضای اعتبار حق اختراع اصلی، یک مقلد در آینده بایستی مواجه با این وضعیت گردد: اینکه کالای توصیف شده در مشخصات فنی داده شده در مشخصات فنی اولیه، بسیار ضعیفتر از طرح های فعلی است تا بتواند از نظر تجاری قابل فروش باشد،و درعین حال وی نمیتواند بدون ریسک مواجه شدن با دعوی منقض آن تعداد از حق اختراعات تکمیلی، مدل های جدیدتر را شبیه سازی نماید؛ و اینکه وی تقریبا بطور قطع و یقین در یم یا چند حق اختراع، محکوم خواهد شد. حتی اگر قرار باشد او برنده دعوی نسبت به تعدادی کافی از حق اختراعات باشد تا اجازه یابد بدون هرگونه تغییر اساسی در طرح خود، به تولید و ساخت ادامه دهد نیز هزینه رویارویی در دعوی و محکوم شدن در مجموع، باز هم حجم زیادی از سود حاصل از مخاطره بعمل آمده را از بین خواهد برد.

به همین دلیل وجود شمار انبوهی از حق اختراعات تکمیلی غالبا عامل بازدارنده ای در مقابل مقلدین آتی خواهد بود. وضعیت سازنده اصلی، لزومابا گذشت زمان به خطر نمی افتد: وی تا جایی که به پیشرفت های قابل ثبت اختراع مربوط میشود، همیشه چندسال جلوتر خواهد بود،در حالیکه هر چه بیشتر حوزه مربوطه را برای خود حفظ نماید امتیاز بیشتری در تجربه ساخت برای خود کسب خواهد کرد. حق انحصار وی تا زمانیکه رقیبی با تجربه لازم برای "طراحی پیرامون" حق اختراعات خطرناک تر و با جرات لازم برای درگیر شدن در دعوی حق اختراع، در صورت لزوم به میدان بیاید تداوم خواهد داشت؛ اینکه این انحصار تا چه مدت به طول بیانجامد معمولا به اهمیت بازاری که تحت شمول آن حق انحصاری است، و نیز به سطح و میزان ادامه طراحی پیشرفت های قابل ثبت اختراع بستگی خواهد داشت. در گذشته چنین انحصاراتی بعضا به مدت مدیدی به قوت و اعتبار خود باقی بوده است.

در موردی که مالک حق اختراع اصلی، خود سازنده باشد به ثبت رسیدن اختراعات تکمیلی هیچ گونه اشکالی تولید نخواهد نمود. ولی در موردی که حق اختراع اصلی با دادن اجازه استفاده به فرد دیگری برای ساخت کالا در ازای پرداخت حق الامتیازی برای تولید، مورد بهره برداری قرار گیرد صاحب حق اختراع، به محض انقضای اعتبار حق اختراع اصلی، از دست ندادن کنترل موضوع را دشوار خواهد یافت.علت آنست که تحولاتی که میتوان حق اختراعات را بر آنها مبتنی ساخت توسط سازنده ای صورت میگیرد که دارای تجربه عملی نیز خواهد بود؛ حق اختراعات جدید طبیعتا به او نیز تعلق خواهد داشت. در بعضی موارد، سازنده ممکن است متقاعد گردد که صاحب حق اختراعات تکمیلی نیز بشود، لیکن چنین توافقاتی غالبا به موجب قوانین مربوط به رقابت، غیر قانونی است.

بطور کلی برای فردی که عملا درگیر در یکی از صنایع نیست حفظ هرگونه کنترل اساسی نسبت به آن صنعت با استفاده از حق اختراع، بسیار دشوار است. با این حال گهگاه مواردی اتفاق میافتد که مخترعین، با استفاده از اختراعاتشان برای راه اندازی کارهای تولیدی عظیم، به ثروت  های کلانی میرسند، در حالیکه مخترعین دیگر نهایتا با فروش حق اختراع خود به بنگاههای تجاری موجود و همزمان رسیدن به پستهای مهم در آن بنگاهها از قبیل مشاور و طراح، سرپا می مانند.

مخترعین که صرفا با فروش یا دادن مجوز ساخت اختراع  (پس از ثبت اختراع)خود، به مبالغ قابل توجهی دست یابند بسیار کم شمارند.

مطالب مرتبط :


نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳