موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و اسرار تجاری | موسسه پلکان

اسرار تجاری

مالکیت صنعتی

نوآوری
اختراعات
اختراع و اسرار تجاری

 

اختراع و اسرار تجاری

"Know how" یا "نوهاو"  برگرفته از عبارت "the know . how do it" به معنی اسرار تجارت و صنعت است که به آن "trade - secret" هم می گویند. در زبان فارسی، معادل دقیقی برای آن نیست. به نظر می رسد کلمات دانش فنی، لم کاری، قلق کار، شم تجارت،رمز کسب، اسرار تجاری تا حدودی مفهوم "نوهاو" را برساند.

در اصطلاح، دانش فنی شامل ترسیمات مخصوص، آموزش ها، تجربه، اسرار تجاری و ورقه های مربوط به تحقیق، توسعه، ساخت، هزینه، آزمایش، بازاریابی و عملیات بوده ولی محدود به این ها نیست.

 

اختراع و اسرار تجاری

 

کمیسیون حمایت بین المللی مالکیت صنعتی اطق تجارت بین المللی، از «نوهاو»، تعریفی به شرح زیر ارائه داده است:

مجموعه مفاهیم، اطلاعات و تجربیات حرف ای یا تمهیدات لازم برای ساخت یک محصول.

در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی، از اسرار تجاری الکترونیکی تعریف به عمل آمده است.

با توجه به ماده 65 قانون یاد شده، اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام» ی است که شامل اطلاعات، فرمول ها الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار ها و روش ها، تکنیک ها و فرآیندها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه برای حفظ و حراست از آن ها انجام شده است.

باید دانست هر اطلاعاتی را نمی توان  «نوهاو» دانست. مثلا اطلاع از ارقامی که در یک قرارداد می آید با میزان دستمزد کارمندان یا اعلام سیاست دولت در فلان تاریخ، بلکه «نوهاو» با نوآوری و ابتکار همراه است. همانند ایده هایی که شخص درباره تولید یا فروش کالاها و سایر عملیات تجاری دارد.

با توجه به تعریفی که از اختراع و دانش فنی ارائه شد آیا دانش فنی می تواند فعالیت اختراعی به شمار آید؟

جواب  منفی است زیرا اولا: برخلاف اختراع تحقق این رموز در صنعت ضرورت ندارد ثانیا: در اختراع مخترع می کوشد اسرار مربوط به اختراع را تا تاریخ تسلیم تقاضانامه اختراع مکتوم بگذارد و حال آنکه «نوهاو» باید در هر حال پوشیده و مکتوم باشد و به محض علنی شدن حائز ارزش «نوهاو» نخواهد بود.

ثالثا: اصولا ماهیت اختراع و شرایط و نحوه حمایت از آن با دانش فنی تفاوت اساسی دارد.

علی رغم مغایرت های فوق بعضا ارتباط بین اختراع و دانش فنی یا اسرار تجاری را نمی توان نادید گرفت. به این معنا که پیش از اینکه اختراع ثبت و آگهی شود، کاربری یا بهره گیری از آن بر دیگران پوشیده است. در آن مرحله رموز و اسراری که منتهی به خلق این ابداع و اختراع شده است تا زمانی که تفضیل مشخصات و مختصات اختراع آگهی نشده یا به دفتر ثبت تسلیم نشده است نوعس «نوهاو» است و برخی از این نکات با آن چه به عنوان اختراع عرضه و ارائه می شودابراز نمی شود، حتی در مقام به کارگیری آن اختراع فوت و فن ها یا اسرار و رموزی که در ذهن یا در اختیار صاحب آن اختراع است می تواند "نوهاو" باشد به عبارت دیگر، اطلاعات، ایده ها، تمهیدات منتهی به اخترع، "نوهاوی متعلق به " صاحب اختراع است.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳