موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و طرح صنعتی | موسسه پلکان

اختراع

طرح صنعتی

اختراعات
اختراع و طرح صنعتی

 

اختراع و طرح صنعتی

در قوانین بسیاری از کشور ها از اختراع تعریف نشده است.کشور های نادری هم هستند که در مجموعه قوانین و مقررات آن ها از اختراع تعریف به عمل آمده است. در این قبیل کشور ها، با ارائه تعریف قانونی از اختراع، دامنه و حوزه اختراع در مایسه با معنای وسیعی که عموم از اختراع دارند، محدود شده و در نتیجه اختراع در این نطام های حقوقی منحصر به ابداعاتی میشود که غالبا موجب توسعه در فناوری میگردد.

 

اختراع-طرح صنعتی-اختراع و طرح صنعتی

 

 اما به طور کلی میتوان گفت که طرح صنعتی حالت تزئینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می دهد این حالت خاص ممکن است به شکل، الگو یا رنگ کالا بستگی داشته باشد.

این طرح میتواند خصوصیت سه بعدی مثل شکل یا صورت ظاهری یک کالا باشد و هم دارای خصوصیت و بعدی مثل الگو خطوط و رنگ ها باشد.

طرح صنعتی در حد وسیعی در تولیدات صنعتی و صنایع دستی از قبیل ساعت ها، جواهر آلات، مدل و اقلام تجملی، ابزار آلات پزشکی، اسباب خانگی،مبلمان،لوازم الکترونیکی،وسایل نقلیه،ساختار های مربوط به معماری،طرح های پارچه و بافتنی، و اقلام ساده کننده کار مثل لوازم خانه و اسباب بازی مورد استفاده قرار می گیرد.

طرح صنعتی و اختراع از حیث ماهوی با یکدیگر متفاوتند. همانطور که گفتیم طرح صنعتی به ظاهر کالا و دقیقا جنبه ای از یک کالا که تزئین شده و با رعایت اصول هنری به وجود آمده است مربوط است و با ضرورت های کاربردی و فنی تعیین نمی گردد در حالی که اختراع چه محصول و چه فرآیند قبل از هر چیز ضرورتا به وسیله جنبه کاربردی اش تعیین می شود. به عبارت دیگر طرح های صنعتی به سیما و ظاهر یک وسیله و کالا که جنبه زیبائی و تزئینی دارد مربوط می شود در حالی که اختراع اعم از محصول یا فرآیند جنبه اختراعی و آفرینشی آن مورد توجه است.

 

مطالب مرتبط :


نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳