موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و حقوق مالکیت معنوی | موسسه پلکان

مالکیت معنوی

حقوق مالکیت صنعتی

طرح های صنعتی
نامهای تجاری
اختراعات
اختراع و حقوق مالکیت معنوی

 

اختراع و حقوق مالکیت معنوی


حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی و صنعتی ادبی و هنری به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی حقوق مالکیت صنعتی و و حق مولف یا حق کپی برداری تقسیم میشود.
غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی آمد است ، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود، بلکه بر رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع برگ توتون، میوه،دام،گل و مواد معدنیو آب های معدنی و آرد و دانه نیز شمول دارد.

 

اختراع-حقوق مالکیت معنوی


با توجه به توضیحات فوق، مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص می کندکه هدف آن این است یک شخص یا یک گروه اعم از حقیقی یا حقوقی بتواند با اطمینان خاطر از تعرض دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال داشته و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشد. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت صنعتی، حقوقی است که هدف از آن، حمایت از فکر و ابتکار یک شخص در برابر اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداری از نتیجه فکر و ابتکار به صاحب یا مالک آن در اکثر موارد برای مدت معین است.
به عبارت دیگر، حقوق مالکیت صنعتی، از آفرینش و خلاقیت های فکری انسان در حوزه صنعتی به معنای اعم کلمه حمایت می کند. حق مولف یا کپی رایت برای مولفان و سایر آفرینندگان آثار ادبی و هنری حقوق خاصی را قائل میشود تا آنان بتوانند در مدت زمان اجازه بهره برداری از آثار خود را به دیپران بدهند یا بهره برداری از آن را ممنوع سازند. کپی رایت در معنای وسیع کلمه شامل حقوق جانبی نیز می گردد. به طور خلاصه حق مولف یا حقوق مالکیت ادبی و هنری از آفرینش ها و خلاقیت های فکری انسان در حوزه ادبی و هنری حمایت میکند.
در رابطه با حقوق جانبی ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حمایت از آثار ادبی و هنری که ثمرات آفرینش فکری می باشند، بسیاری از قوانین ملی از گروه های خاصی که فعالیت آنها در زمینه فرهنگ،ایجاد سرگرمی و رسانه های گروهی نقش بسزایی دارد، تحت عنوان حقوق مرتبط یا حقوق مجاوز با کپی رایت حمایت عمل می آورند و معاهدات متعددی در زمینه حمایت بین المللی حقوق به تصویب رسیده است.
ماده 2 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،
طرح های صنعتی،علائم تجاری،علائم خدماتی،نامهای تجاری،طرح ها،نشانه های منبع،اسامی مبداء و حمایت در برابر رقابت های نامشروع دانسته است.
با توجه به مجموع مراتب فوق الاشعار روشن است که
اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است، زیرا در کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق مالکیت صنعتی است، اختراعات به عنوان زیر مجموعه های حقوق مالکیت صنعتی آمده است.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳