موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

پتنت یا حق ثبت اختراع و شرایط چهارگانه آن | موسسه پلکان

 

پتنت یا حق ثبت اختراع و شرایط چهارگانه آن

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت برند در مشهد

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری 

 

در مقاله پتنت یا حق ثبت اختراع و شرایط چهارگانه آن، به توضیح پتنت یا ثبت اختراع و شرایط و مراحل ثبت اختراع پرداخته شده است.

در ثبت اختراع آگاهی از شرایط ثبت اختراع امری ضروری و مهم است، پتنت یا ثبت اختراع حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نمایندة قانونی او اعطا (grant) می‌شود. به عبارت دیگر پتنت سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک ادارة دولتی یا توسط یک ادارة منطقه‌ای به نیابت از چند کشور صادر می‌شود و حمایت قانونی و اختیار بهره‌برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوة زمانی خاصی (عمدتاً 20 سال) اعطا می‌نماید. همچنین باید باید توجه نمود که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.

دارنده پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می‌تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره‌برداری نماید. وی می‌تواند با عقد قرارداد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار نماید. دارنده پتنت همچنین می‌تواند حق اختراع خود را به طور کامل به دیگری بفروشد که در این صورت خریدار، صاحب جدید آن اختراع خواهد بود.

شرایط ثبت اختراع

-1جدید بودن (Novelty)

-2گام ابتکاری (Inventive step)

-3کاربرد صنعتی داشتن (Industrial applicability)

 

برای آگاهی از جزئیات شرایط و ضوابط مقاله فوق PDFآن را دانلود نمایید.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵