موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

توليد پودري با توانايي رفع آلودگي هاي نفتي آب براي اولين بار در جهان | موسسه پلکان

 

توليد پودري با توانايي رفع آلودگي هاي نفتي آب براي اولين بار در جهان

 

پارسا-محققان پژوهشکده علوم پايه کاربردي جهاد دانشگاهي واحد شهيد بهشتي موفق به توليدآزمايشگاهي پودر نفت خوار براي پاک سازي آلودگي هاي نفتي آب براي اولين بار در جهان شدند.دکتر قاضي مغربي معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي از اجراي طرح توليد پودر نفت خوار براي پاک سازي آلودگي هاي نفتي آب خبر داد وافزود : اين کار براي اولين بار در جهان انجام شده است و از نظر کارآيي واهميت برتري هاي زيادي نسبت به پودر نفت خوار پاک سازي آلودگي هاي نفتي خاک دارد . تزريق اين ماده به سطوح آلوده نفتي با عث مي شود تا کل آلودگي به وسيله اين ماده محاصره و از انتشار آن جلوگيري شود . با توجه به اين که اغلب آلودگي هاي نفتي روي آب به سرعت منتشر مي شود و اين موضوع خطرات زيست محيطي بسياري را به بار مي آورد؛ اجراي اين طرح بسيار حائز اهميت است.وي ادامه داد : اين طرح در حال حاضر در مقياس آزمايشگاهي است که امسال در مقياس نيمه صنعتي نيز اجرايي مي شود .

 

منبع: روزنامه خراسان

 

نوشته شده توسط محمد علی میرزابابایی در تاریخ شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :