موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و حوزه اقتصاد مقاومتي | موسسه پلکان

 

 

 

 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و حوزه اقتصاد مقاومتي

 

ثبت اختراع-ثبت برند-ثبت طرح صنعتیمعاون توسعۀ فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برنامه‌هاي سال جاري در حوزۀ اقتصاد مقاومتي را اعلام كرد.

 

 

 

     

 

  

دكتر صميمي در خصوص برنامه‌هاي سال جاري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در حوزه اقتصاد مفاومتي گفت: رسالت‌هاي سازمان‌ها و مراكز تحقيقاتي در تحقق اهداف شعار امسال بسیار پر رنگ است و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در حوزه‌ اقتصاد مقاومتي چهار رسالت كلي در دستور كار خود قرار داده‌است.              

وي افزود: اولين رسالت سازمان در اين زمينه افزايش نقش علم و فناوري در توليد ملي(GDP) با اجراي طرح‌هاي كلان، تقاضا محور و اولويت‌دار ملي است كه در اين خصوص برنامه‌ريزي براي اجراي حداقل 50 طرح‌ تحقيقات کاربردي و تقاضا محور در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران شكل گرفته‌است. همچنين با تعريف 15 طرح كلان ملي در حوزه‌هاي اولويت‌دار، پيگيري مورد نياز براي كسب اعتبارات از مراجع ذي‌صلاح در دست اقدام است.
 
معاون توسعه فناوري با اشاره به دومين رسالت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در خصوص حمايت از ايجاد شركت‌ها و صنايع دانش بنيان گفت: سازمان درخصوص صنايع متكي به علم و دانش رسالت سنگيني بر عهده دارد و با توجه به تهيه و تصويب شيوه‌نامه و ارائه  ساز و كار اجرايي طرح‌هاي حمايت از ساخت و توليد محصولات دانش بنيان در سال گذشته، اعتبارات لازم براي اين منظور تأمين شده است و تا پايان سال جاري برنامه‌ريزي براي حمايت مالي از 15 شركت دانش‌بنيان متعلق به اعضاي هيئت علمي سازمان انجام مي‌شود.
 
وي افزود: از ديگر برنامه‌هاي در دست اجرا، برنامۀ ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير براي حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان با همكاري صتدوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور است كه با راه‌اندازي صندوق مذكور ريسك‌ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ فناوران و ﻛﺎرآﻓﺮﻳنان به حداقل ممكن خواهد رسيد.
 
دكتر صميمي يادآور شد: از ديگر برنامه‌هاي دردست اجرا در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بحث نظارت عالي بر اجراي سند جامع پژوهش، فناوري و توليد مواد شيميايي پر مصرف وزارت نفت است كه  طي سال گذشته اقدامات اوليه براي آن انجام و طي تفاهم‌نامه‌اي اين وظيفه از سوي معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت به سازمان محول شد و در سال جاري نظارت بر بومي‌سازي پژوهش، توسعۀ فناوري و توليد 400 نوع مواد اوليۀ شيميايي مورد مصرف صنعت نفت به انجام خواهد رسيد.
 
معاون توسعۀ فناورزي سومين رسالت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را برشمرد و افزود: در اين مورد گسترش زير ساخت‌هاي پژوهشي و فناوري با تكيه بر دانش بومي تدوين شده‌است. در سال گذشته پيگيري‌ها و اقدامات لازم براي ايجاد 5 مرکز پژوهشي جديد نوع دوم به صورت مشترك و يا با حمايت مراكز حوزۀ كاربرد به عمل آمده و پژوهشكده مخابرات و فناوري ماهواره و مراكز تحقيقاتي شامل مركز تحقيقات منطقه‌اي نمك‌زدايي و محيط زيست، مركز تحقيقات هيدروژن و پيل سوختي، مركز پژوهشي مطالعات سياست‌گذاري و ديپلماسي علم، فناوري و نوآوري به مرحله بهره‌برداري رسيده و مركز تحقيقات آيروديناميك و انرژي باد نيز در حال احداث است كه با ايجاد مراكز مذكور پتانسيل زير ساخت تحقيقاتي و فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از رشد خوبي برخوردار خواهد شد.
 
صميمي در خصوص حوزه ايجاد و توسعه آزمايشگاه‌هاي مرجع و حمايتي گفت: در حال حاضر 6 آزمايشگاه‌ مرجع و حمايتي در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دردست احداث است كه در سال جاري آزمايشگاه‌هاي مرجع ارتقاي كيفيت و كنترل كيفي خاكپوش‌ها، آزمايشگاه مرجع تست و تحقيقات در زمينه فناوري راديو شناسه، آزمايشگاه پمپ‌هاي گريز از مركز، آزمايشگاه و روش‌هاي نوين مولكولي و بانك DNA سويه‌هاي ميكروبي، آزمايشگاه مرجع تست و تحقيقات در زمينه فناوري راديو شناسه به بهره‌برداري خواهند رسيد.
 
وي مجلات منتشر شده در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را برشمرد و افزود: به منظور انتشار يافته‌هاي علمي و پژوهشي درحال حاضر 3 مجله در سازمان به صورت مستقل و 3 مجله به صورت مشترك منتشر مي‌شود و 6 مجلۀ مصوب در مرحلۀ اخذ مجوزهاي انتشار قرار دارد كه با برنامه‌ريزي و پيگيري‌هاي به عمل آمده تا پايان سال جاري تعداد مجلات منتشر شده در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به 15 مجله خواهد رسيد.


معاون توسعۀ فناوري چهارمين رسالت سازمان در حوزه اقتصاد مقاومتي را  نهادينه كردن پژوهشهاي كاربردي دانست و اظهار داشت:  توليد ثروت با بالا بردن كيفيت آموزش و جهت‌گيري تحصيلات تكميلي پژوهش محور ميسر است و يكي از برنامه‌هاي زير بنايي كه در سال جاري دردست اقدام است ايجاد مركز آموزش‌هاي تخصصي فناوري در سطح ملي و بين‌المللي است. اين مركز مي‌تواند نقش بسيار مهمي در ارتقاي سطح آموزش‌هاي تخصصي در زمينه فناوري‌هاي نوين در كشور ايفا كند. همچنين برنامه‌ريزي براي پذيرش حداقل 10 محقق داخلي و بين‌المللي به صورت فرصت‌هاي مطالعاتي و پسا دکتري از ديگر برنامه‌ها در سال جاري ‌است.
 
دكتر عبدالرضا صميمي درخصوص رئوس برنامه‌هاي فرهنگي در حوزه توسعۀ فناوري سازمان در سال 93 گفت: گسترش و نهادينه كردن فرهنگ رعايت حقوق مالكيت فكري و فرهنگ تبديل علم به فناوري و ثروت در جامعه از جمله اهداف سازمان است كه براي اين منظور برگزاري 50 سمينار، دوره‌ و كارگاه آموزشي در جهت آشنايي با مفاهيم مالكيت فكري، ثبت اختراع، ارزش‌گذاري فناوري، مستندسازي فناوري و مباحث مرتبط با اين موضوعات را در دست اقدام قرارداده‌ايم.
 
وي از ديگر برنامه‌هاي در دست اقدام براي سال جاري را كمك به گسترش فرهنگ مصرف کالاي داخلي با ارزيابي
اختراعات، نوآوري‌ها و فناوري‌هاي بومي، با حمايت از بالا بردن كيفيت و استانداردسازي محصولات داخلي دانست و گفت: با اقدامات و ريز ساخت‌هاي فراهم شده شامل ارزيابي اختراعات و حمايت از ثبت داخلي و بين‌المللي اختراعات، ارزيابي طرح‌هاي نوآورانه در چارچوب طرح‌هاي تأييدي و ارزيابي توانمندي‌هاي فناورانه شركت‌هاي توليدي حداقل 3000 اختراع، نوآوري و فناوري در سال جاري مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
 
وي افزود: همچنين با توافقات به عمل آمده با صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور زمينۀ حمايت از 500
اختراع براي ثبت بين‌المللي در سال جاري فراهم شده‌است كه در سال گذشته با ايجاد مركز پژوهشي مطالعات سياست‌گذاري و ديپلماسي علم، فناوري و نوآوري، امكان تعامل فعال و اثرگذار سازمان در حوزه علم و فناوري در سطح بين‌المللي با ارتقاي فرهنگ ديپلماسي علمي فراهم شده‌است.
 
معاون توسعه فناوري برنامه‌هاي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در خصوص مديريت جهادي در معاونت توسعۀ فناوري را چنين بيان كرد و گفت: به منظور بهره‌گيري صحيح و مناسب از پتانسيل اعضاي هيئت علمي، ايجاد انگيزه، استفادۀ بهينه از منابع مالي و بالابردن روحيۀ جهادي در انجام وظائف محوله، اقدامات لازم براي ارزيابي موظفي اعضاي هيئت علمي طي 2 سال گذشته به صورت آزمايشي به انجام رسيده كه از سال جاري با بازنگري و رفع نقايص سامانۀ موظفي به صورت رسمي بهره‌برداري مي‌شود.
 
وي اظهار داشت: از ديگر برنامه‌هاي در دست اقدام تسريع و توسعۀ ارزيابي اختراعات، طرح‌هاي تاييدي و فناورانه با استفاده از سيستم‌هاي الكترونيكي و سامانه‌هاي جايگزين در جهت كاهش هزينه‌ها و زمان ارزيابي است و بدين منظور سامانۀ ارزيابي اختراعات و توآوري‌ها در سال گذشته طراحي و اقدامات نهايي براي  اجراي آن دردست اقدام است كه اين سامانه طي 2 ماه آينده به بهره‌برداري خواهد رسيد.
صميمي برخي از اقدامات در حوزه توسعۀ فناوري طي سال گذشته را برشمرد و افزود: اجرای صدها پروژۀ تحقیقاتی مبتنی بر نیازهای کشور در سال گذشته، اختتام بيش از 50 طرح پژوهشي و واگذاري 23 طرح تحقيقات كاربردي به مراكز و صنايع كشور را مي‌توان از جمله توفیقات پژوهشی و توسعۀ فناوري سازمان در سال گذشته نام برد. آغاز و پيگيري اجراي بيش از 6 طرح‌ ملي و كلان از جمله طرح ملي توليد بيوديزل، مواد دارويي، بهداشتي و افزودني‌هاي غذايي از ميكروجلبك‌ها، طراحي و راه‌اندازي IDC ملي، آغاز طراحي و ساخت ماهوارۀ زلزله‌شناسي آيات، ايجاد و راه‌اندازي آزمايشگاه براي ساخت ديسك ريز سيالات براي تشخيص بيماري‌ها، بررسي اثر پليمرهاي زيستي و الياف سلولزي در تثبيت شن‌هاي روان از جمله اقداماتي است كه در سال گذشته انجام شده‌است.
 
دكتر صميمي تجهیز آزمایشگاه­هاي مرجع و حمايتي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را از ديگر اقدامات مهم سال گذشته دانست و گفت: سازمان در اين زمينه پيشگام و الگو در سطح كشور بوده‌است و در حال حاضر يكي از بزرگترين مجموعه‌هاي  آزمايشگاه‌هاي مرجع در سطح كشور را در اختيار داريم و با افتخار توانسته‌ايم در سال 1392 نزدیک به 12 هزار خدمت آزمایشگاهی را با رشد 20 درصدي نسبت به سال 1391 به مراجعین داشته‌باشيم.
 
وي افزود: علاوه بر آزمايشگاه‌هاي موجود مراحل طراحي و اجراي آزمايشگاه‌هاي مرجع فتوولتائيك، آزمايشگاه تحقيقاتي پردازش تصاوير ماهواره‌اي، فاز دوم آزمايشگاه مرجع مشعل و ديگ‌هاي بخار، آزمايشگاه اندازه‌گيري پارامترهاي سلول‌هاي خورشيدي و بستر آزمون فن‌ها و پكيج يونيت‌ها براي كاهش مصرف انرژي در سال گذشته به پايان رسيده و مراحل طراحي و احداث 6 آزمايشگاه مرجع جديد كه طي سال‌هاي گذشته آغاز شده‌بود تا پايان سال جاري قسمتي از فازهاي اجرايي آنها به بهره برداري خواهند رسيد.

معاون توسعۀ فناوري جايگاه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سطح منطقه را اميدبخش دانست و اظهار داشت: اين سازمان با دارا بودن بيش از 120 عضو هيئت علمي، 8 پژوهشكدۀ برق و فناوري اطلاعات، فناوري‌هاي شيميايي، مكانيك، مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو، كشاورزي، زيست فناوري، فناوري‌هاي نوين و مخابرات و فناوري ماهواره و 4 مركز تحقيقاتي منطقه‌اي نمك زدايي و محيط زيست، هيدروژن و پيل سوختي و آيروديناميك و انرژي باد داراي ويژگي‌هاي منحصر به فرد در كشور است كه اميد مي‌رود به زودي از سازمان‌هاي همتراز بين‌المللي كشورهاي منطقه نيز پيشي گيرد.

 

منبع :سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :