موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حمایت از طرح صنعتی و حقوق آن | موسسه پلکان

طرح صنعتی
حمایت از طرح صنعتی و حقوق آن

 

حمایت از طرح صنعتی و حقوق آن

 

هرگاه یک طرح صنعتی از طریق ثبت شدن حمایت شود مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیر مجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می­شود. این حق جلوگیری سایرین از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن بکار رفته یا در آن گنجانده شده است را شامل می­شود. قانون و شیوه عملکرد کشور یا منطقه مربوط میزان واقعی حمایت از طرح صنعتی ثبت شده را تعیین خواهد کرد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲