موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آئين‌نامه تشخيص صلاحیت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان | موسسه پلکان

 

ب- اندازه‌گیری هزینه‌های تحقيق و توسعه

هزینه‌های زیر در صورتی که در راستای انجام فعالیت‌های R&D (مطابق با فهرست فعاليتهاي تحقيق و توسعه در پيوست دو) باشد، بعنوان هزینه‌های R&D محسوب می‌شوند. همچنين چنانچه بخشي از هزينه‌هاي صرف شده توسط بنگاه،‌ علاوه بر استفاده در فعاليت‌هاي R&D در ساير فعاليت‌ها نيز صرف شود(بعنوان نمونه،‌ استفاده از آزمايشگاه براي فعاليت‌هاي R&D و فعاليت‌هاي ديگر)،‌ در اينصورت تنها بخشي از اين هزينه‌ها كه صرف فعاليت‌هاي R&D مي‌شود،‌ بعنوان هزينه‌هاي R&D محسوب مي‌شود.

 

سرفصل     اجزاء     توضیح
1-هزينه‌هاي جاري ​

 1-1-هزينه‌هاي كارکنانR&D

 1-1-1-کلیه پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به كارکنان R&D اعم از شاغلان محقق یا شاغلان «فعاليت حمايتي مستقیم»[24] (مانند ارایه دهندگان خدمات علمی و فنی و کارکنان بخش اداری)، فعال در حوزه فعالیت‌های فهرست R&Dپيوست دو.
این پرداخت‌ها شامل حقوق و دستمزدها و همه هزينه‌هاي مربوط به كار يا مزاياي شغلي مثل پاداش، استفاده از تعطيلات باحقوق،‌ پرداخت به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي،‌ ماليات بر حقوق و غيره است.
 1-2-هزينه‌هاي مصرفی   1-1-2- هزینه‌های سربار شامل پرداخت نقدی و غیرنقدی به شاغلان «فعاليت حمايتي غیرمستقیم» (مانند بخش خدماتی، حمل و نقل، حفاظت) و هزینه دریافت خدمات از شاغلان بیرون از بخش R&D (مانند کتابخانه سازمان یا ادارات مرکزی سازمان) و سایر هزینه‌ها مانند آب، برق، گاز، حمل و نقل و غیره که صرف فعالیت‌های فهرست R&D پيوست دو شود،‌ مي‌باشد.
 1-3-سایر هزینه‌ها       شامل هزینه‌ خریدهای غیرسرمایه‌ای مانند كتاب، اشتراك كتابخانه‌ها،‌ هزينه ساخت نمونه‌هاي اوليه،‌ ملزومات آزمايشگاهي (مواد شيميايي،‌ حيوانات آزمايشگاهي و ...)، هزینه‌های اخذ مشاوره‌ها، آموزش‌های تخصصی، دریافت خدمات علمی و فنی (مانند خدمات آزمایشگاهی) مي‌باشد با اين شرط که همه اين موارد بايد صرف فعالیت‌های فهرستR&D پيوست دو، شود.

  هزینه‌های ثبت اختراع پروژه‌های R&D مطابق با فهرست R&D پيوست دو.
هزينه‌هاي
ثبت طرح‌هاي صنعتي[25].

​​

2-هزينه‌هاي سرمایه‌ایR&D    2-1- زمین و ساختمان ​

  شامل هزينه‌هاي خريد زمين (بعنوان نمونه زمين‌هاي آزمايش،‌ مكان آزمايشگاه‌ها و كارخانه‌هاي آزمايشي) و ساختمان‌هاي ساخته يا خريداري شده و همينطور هزينه‌هاي اصلاحات اساسي و تعمير و تغيير اين ساختمان‌ها است.

​​

 2-2- ابزار و تجهیزات و نرم‌افزار  

 شامل:
 الف- ابزار و تجهيزاتي که مصرفی نیستند و ماهیت کالاهای سرمایه‌ای دارند مانند کامپیوتر و تجهیزات آزمایشگاه.
ب- نرم افزار رايانه که جداگانه قابل تشخیص است و برای اجراي فعاليتهاي R&D استفاده مي‌شود اما نرم افزاری که برای كاربرد در خلال يك پروژه R&D، طراحي مي‌شود، در بخش هزینه‌های جاری درج می شود.

  

 2-3-کسب دانش فنی و...   موارد زیر در صورتی‌ که راستای تولید محصولات جدید یا بطور اساسی بهبود یافته و همچنین فرآیندهای تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته باشند، R&D هستند؛
اخذ حق استفاده از ا
ختراعات ثبت شده[26] و اختراعات ثبت نشده، لیسانس[27] و دانش فنی از سایر بنگاه‌ها و نهادها.
تذکر: این بند، نوآوری در حوزه‌هایي نظیر بازاریابی (از قبیل تغییرات در شکل ظاهری محصولات) و نوآوری سازمانی را شامل نمی‌شود.

 

پيوست سه:

فهرست فعاليت‌هاي اصلي (غير پشتيباني) و فعاليت‌هاي پشتيباني در شركت‌هاي دانش‌بنيان

 

فعاليت هاي اصلي (غير پشتيباني)     فعاليت هاي پشتيباني
1.فعاليت هاي مديريت ارشد از جمله: برنامه ريزي راهبردي
2.برنامه‌ريزي توليد و مديريت پروژه
3.عمليات توليد و پردازش ورودي ها به منظور تبديل به محصول
4. ارتباط با تامين كنندگان (از جمله: شناسايي، مذاكره و ارزيابي تامين كنندگان و تدوين برنامه هاي خريد)
5.بازاريابي براي فروش، اخذ پروژه‌ها، انجام مذاكرات و برنامه‌ريزي مشتريان
6.تحقيق و توسعه 
7.آزمايش، ساخت نمونه اوليه، تست، كنترل كيفيت
8.تامين مالي و جذب سرمايه براي طرحها
9.ارائه خدمات آموزشي به مشتريان
10.ارزيابي و مطالعات امكان سنجي
11.خدمات تخصصي پس از فروش
12.مديريت فناوري از جمله ارزيابي، پيش بيني، قيمت گذاري، انتقال و تجاري سازي فناوري    
  1.منابع انساني، از جمله: جذب، آموزش، پاداش و ارتقاء
2.مالي و حسابداري
3. حراست و نگهباني
4. فناوري اطلاعات و پشتيباني شبكه
5. انبار و كنترل موجودي
6. تعميرات و نگهداري عمومي
7. روابط عمومي و تبليغات عمومي
8.كارپردازي و خريد تجهيزات و مواد اوليه و ملزومات اداري
9. امور حقوقي
10.خدمات گمركي و بازرگاني
11.امور خدماتي از جمله نظافت، آبدارخانه
12.  انجام بسته بندي
13.توزيع محصولات و سازمان دهي شبكه توزيع
14.فعاليت هاي مربوط به سلامت، ايمني و محيط زيست، از جمله: ارزيابي اثرات زيست محيطي محصولات، ارزيابي ريسك هاي آينده و رسيدگي به شكايات
15.  مديريت دانش از جمله مستند سازي دانش، ايجاد شبكه هاي دانشي براي خلق و اشاعه دانش. 

 

پيوست چهار:

دستورالعمل بررسي سوءسابقه شركت‌ها

ماده1- شركت‌هايي كه سوءسابقه و تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خودداشته‌اند (تسهيلات مالي و حمايت‌ها)، از شمول بررسي در قالب «آيين‌نامه تشخيص شركت‌هاي دانش‌بنيان» خارج مي‌باشند.

ماده2- اعضاي كارگروه، مشخصات شركتهايي را كه در تعامل با آنها، از انجام تكاليف قانوني و تعهدات خودداري كرده‌اند، در اختيار كارگروه قرار مي‌دهند.

تبصره: صندوق نوآوري و شكوفايي از طريق اخذ اطلاعات از ساير نهادهاي مالي، سابقه مالي شركت‌هاي داراي سوء سابقه را استخراج و در اختيار كارگروه قرار مي‌دهد.

ماده3- در صورت تشخيص كارگروه، دبيرخانه كارگروه مي‌تواند از ساير مراجع ذيربط نيز استعلام‌هاي لازم را دريافت دارد. دبيرخانه كارگروه مي‌تواند براي اين منظور از كارگزار يا كارگزارن معتمد و صاحب صلاحيت استفاده نمايد.

ماده4- در صورت اعتراض شركتها، كارگروه (يا كميته كارشناسي) بررسي و تصميم‌گيري نهايي را انجام خواهد داد.

ماده 5- شركتهاي دانش‌بنياني كه تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهيلات مالي و حمايت‌ها)، تاييديه دانش‌بنيان بودن آنها لغو مي‌شود.

ماده 6- پس از گذشت شش ماه از اجراي اين دستورالعمل، اصلاحات و نكات تفصيلي لازم از سوي كارگروه مصوب و اضافه شود.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​بازگشت به صفحه ی اول آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان

 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲