موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مراجع مالکیت فکری | موسسه پلکان

با تاملی در واژه مالکیت فکری می توان به این مساله پی برد که آنچه که مربوط به فکر است و به نوعی مالکیت ایجاد می کند مالکیت فکری تلقی می شود. مالکیت مزبور به نوعی انحصاری است که صاحب اختراع یا طرح صنعتی در خصوص اثر خود پیدا می کند.در این پست سعی گردیده برخی از مراجع مالکیت فکری کشورمان به همراه لینک برقراری ارتباط با وب سایت آنها ارائه گردد.

 

مراجع مالکیت فکری ایران

 

مراجع مالکیت فکری وبسایت

دانشگاه فردوسی مشهد

www.oip.um.ac.ir

پارک علم و فناوری خراسان

www.kstp.ir

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

www.irost.org

دانشگاه تهران

www.88330723.ir

دانشگاه تبریز

www.industry.tabrizu.ac.ir

دانشگاه شیراز

www.shirazu.ac.ir

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.research.aut.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان

www.istt.ir

پارک علم و فناوری چهار محال بختیاری

www.chbstp.ir

پارک علم و فناوری یزد

www.tec.ystp.ac.ir

پارک علم و فناوری گیلان

www.gstp.ir

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

www.behdasht.gov.ir

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲