موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری و علامت متمایز کننده | موسسه پلکان

علامت تجاری مشهور

علامت تجاری

علامت تجاری
علامت تجاری
علامت تجاری
ثبت علامت تجاری و علامت متمایز کننده

 

ثبت علامت تجاری و علامت متمایز کننده 


ویژگی تمایز بخشندگی یک علامت تجاری که آن را قابل ثبت به عنوان یک علامت تجاری معرفی می کند در رابطه با کالا ها یا خدمات معین و مورد نظر ارزیابی و تشخیص داده می شود و براساس بندهای مختلف ماده یادشده برخی از علائم مورد درخواست ثبت ماهیتا فاقد ویژگی تمایز بخشندگی هستند و نتیجتا قابل ثبت تلقی نمی گردند. این علائم به طور خلاصه عبارتند از: 

 

ثبت علامت تجاری - ثبت برند


1-    علائم جنسی که در واقع نوعی از محصول را مشخص کرده و در عمل به جای اسم عام جنس استفاده می شود مانند گرامافون که در آغاز به عنوان یک علامت تجاری بوده و بعدا به اسم عام دستگاه پخش کننده موسیقی تبدیل شده به طوری که در اذهان عمومی گرامافون برابر است با نوعی دستگاه پخش کننده موسیقی. همینطور می توان از واژه زیراکس به عنوان یک علامت تجاری یاد نمود که امروزه در ایران با فتوکپی کردن برابر است. 
2-    علائم ضروری یا الزامی نیز فاقد قدرت تمیزدهندگی هستند بنابراین شخص نمی تواند برای معرفی یک محصول، انحصار استفاده از یک علامت ضروری را به خود اختصاص دهد، به عنوان نمونه کلمه "تلویزیون" را نمی توان به عنوان علامت صنعتی و تجاری برگزید، همینطور نمی توان کلمات خامه و کره را به عنوان
علائم تجاری و صنعتی برگزید. با توجه به مراتب فوق می توان گفت که یک علائم تجاری هنگامی ضروری و الزامی است که برای مشخص نمودن محصول یا خدمت، استفاده از این علامت الزامی باشد. 
3-    علائم متداول یا رایج نیز نمی توانند قدرت تمییز دهندگی داشته باشند. علائم زمانی متداول و رایج محسوب می شود که به دلیل خصوصیات و طبیعت آن‌ها، برای مشخص کردن یک محصول یا خدمت مورد استفاده قرار گیرند، برای مثال در شمال ایران واژه طارم نشان دهنده نوعی برنج مرغوب است و بسیاری از کسانی که برنج مرغوب تولید می کنند، از نام طارم به عنوان
علامت تجاری استفاده می کنند. 
4-    علائم توصیفی که به ترکیبات، کیفیات یا ویژگی های اساسی یک کالا یا خدمت اشاره می کنند. 
در ماده L711 – 2 کد یاد شده، آمده است " علائم یا اسامی که برای مشخص نمودن یک ویژگی محصول یا خدمت و بخصوص نوع، کیفیت، کمیت، مقصد، ارزش، مبدا جغرافیایی، زمان تولید کالا یا ارائه خدمت به کار گرفته شوند، علائم توصیفی به شمار می آیند. 
با توجه به تعریف فوق، علائم مربوط به نوع و جنس محصول یا خدمت، علائم مربوط به مبدا جغرافیایی محصول یا خدمت اصولا فاقد تمایز بخشندگی تلقی می‌گردند. 
5-    علائمی که صرفا شکل تحمیلی متاثر از طبیعت و کارکرد محصول را به خود می گیرند، به لحاظ فقدان قابلیت تمیزدهندگی قابل ثبت تلقی نمی شوند. بنابراین شکل، اندازه و ابعاد هر یک از قسمت های لگو، وابسته به کارکرد لوگو بوده و شکلی "ضروری" برای عملکرد فنی محصول است، بنابراین به استناد بند فوق نمی توان آن را به عنوان علامت تجاری معتبر پذیرفت. 


همچنین ظرف و لفاف در فرانسه به عنوان علامت قابل ثبت استلیکن در مقابل ظروف شیشه ای و بطریهای مخروطی که مشابه آن در همه جا برای بیشتر مایعات به کار گرفته می شود، نمی توانند به عنوان علامت تجاری مورد حمایت  قرار گیرند زیرا دارای خصوصیت تمایز بخشنده نیستند. همچنین بسته بندیهایی که شکل آن ‌ها انعطاف پذیر و سازگار با محتوی می شود که خود می تواند اشکال متغیری به خود بگیرد، حمایت نشده اند. 
ذکر این نکته ضروری است که اصولا خصوصیت تمایز بخشنده یک علامت در مقایسه با علائم دیگر در زمان تقاضای ثبت علامت تجاری صورت میگیرد زیرا از این تاریخ است که علامت مورد حمایت قرار می‌گیرد اما در عمل دیده شده که برخی از علائم که در آغاز فاقد خصوصیت تمایز بخش بوده‌اند، بعدها تمایز بخش شناخته شده اند و برعکس علامتی که در گذشته از این ویژگی برخوردار بودند خصوصیات یاد شده از آنها گرفته شده است. 

 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۴