موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات | موسسه پلکان


آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات

ضميمه دو

طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي براي ثبت مالكيت‌هاي صنعتي

 

بخش الف: نيازهاي انساني

زير بخش: كشاورزي

زيربخش: مواد غذايي ـ تنباكو

زيربخش: اقلام شخصي يا خانگي

زيربخش: سلامتي و بهداشت، سرگرمي و تفريحات

بخش ب: انجام عمليات مختلف؛حمل ونقل و ترابري

زيربخش: جداسازي، مخلوط كردن

زيربخش: عمليات مختلف شكل دادن

زيربخش: چاپ ونشر

زيربخش: حمل ونقل، ترابري

زيربخش: فناوري ساختارهاي ذره‌بيني، نانو فناوري

بخش ج: شيمي ـ متالورژي

زيربخش: شيمي

زيربخش: متالورژي

بخش د: منسوجات، كاغذ

زيربخش: منسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف كه به صورت ديگري ارائه نمي‌شوند

زيربخش: كاغذ

بخش هـ : ساختمان‌ها و بناهاي ثابت

زيربخش: ساختمان

زيربخش: حفاري زمين و صخره، استخراج معدن

بخش و: مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و اسلحه‌ها و انفجار

زيربخش: انواع موتور يا پمپ

زيربخش: مهندسي به مفهوم عام آن

زيربخش: روشنايي، گرمايش

زيربخش: انواع اسلحه، انفجار

بخش ز: فيزيك

زيربخش: وسايل

زيربخش: صنعت هسته‌اي

بخش ح: برق

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲