موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

رویالتی علامت (مارک) تجاری | موسسه پلکان

علامت تجاری

مارک تجاری

برند
مالکیت فکری
علامت تجاری
رویالتی علامت (مارک) تجاری

 

رویالتی علامت (مارک) تجاری 


علائم تجاری نوعا از یک اسم، واژه، عبارت، نشان واره (لوگو)، نماد، طرح، تصویر یا ترکیبی از این عناصر تشکیل می شوند که خصلتی متمایز کننده دارند. علامت تجاری توسط بنگاه کسب و کار در مراجع قانونی به ثبت رسیده و به هویت و اصالت کالا یا خدمت و اطمینان از ارائه آن با کیفیت قابل قبول به جامعه، تبدیل می شود. همچنین ممکن است احساس اطمینان خاطر، صداقت، تعلق خاطر و جذابیت های نامشهود زیادی را به همراه داشته باشد. 

 

ثبت علامت تجاری - ثبت برند


حق امتیاز یک مارک تجاری نوعی حق معنوی فروش تحت آن علامت ثبت شده (برند) در یک محدوده جغرافیایی است. این حق زمانی که توسط دارنده آن به یک شرکت منتقل شد اجازه فروش کالا یا خدمت را تحت آن نام می‌دهد. یک شرکت ممکن است بدنبال آن باشد که به جای صرف هزینه و پذیرش ریسک ورود به بازار تحت برند خودش که ممکن است جامعه آن را نشناخته و قبول نکند، از یک مارک شناخته شده استفاده کند. امتیاز استفاده از یک مارک تجاری شناخته شده امکان استفاده از مزیت اعتبار و تشخیص آن در جامعه را فراهم می سازد. 

 

رویالتی 

رویالتی پرداخت مبتنی بر کاربرد و استفاده است که دارنده امتیاز به امتیاز دهنده برای استفاده از یک دارائی و در برخی مواقع مالکیت فکری می پردازد. رویالتی نوعا درصدی از فروش ناخالص یا خالص ناشی از استفاده از دارائی و یا مبلغ ثابتی به ازای فروش هر واحد از محصول است.
یک «قرارداد حق امتیاز» شرایطی که تحت آن شرایط حق استفاده از یک دارائی یا منبع مانند پتنت، 
مارک تجاری، حق تکثیر و انتشار، مواد معدنی و نفت توسط یک طرف به طرف دیگر واگذار می شود را بدون محدودیت و یا همراه با شرایط محدود کننده (از نظر کسب و کار، محدوده جغرافیایی نوع محصول و غیره) مشخص می کند. موافقت نامه های امتیاز به ویژه زمانی که دولت مالک است بایستی ضابطه مند شود.

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۴