موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بازدید معاون مدیریت پارک علم فناوری و مدیر مرکز رشد ویتنام از موسسه پلکان | موسسه پلکان

 

بازدید معاون مدیریت پارک علم  فناوری و مدیر مرکز رشد ویتنام از موسسه پلکان

 

در روز گذشته معاون مدیریت پارک علم و فناوری و مدیر مرکز رشد ویتنام از موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان بازدید بعمل آوردند در این بین و در این جلسه در مورد انتقال تکنولوژی صحبت شد و بیشترین استقبال و درخواست را داشتند که این اطلاعات و تکنولوژیها را در اختیارشان قرار دهیم و بتوانیم از طریق اینترنت و اسکایپ با آنها در اطلاعات را در میان بگذاریم.

آنها خواستار این بودند که تمام اختراعات مخترعین را بین دو طرف به اشتراک بگذاریم.

در این بین قرار شد تفاهم نامه ای بین پلکان و پارک علم و فناوری و مرکز رشد ویتنام بسته شود که در آن به انتقال اطلاعات و ... صورت پذیرد.

در این جلسه به مهمانان محترم یاد آور شدیم که ما توانستیم تا به حال چند مورد انتقال اطلاعات و تجاری سازی را با افغانستان داشته ایم که بسیار موفق بوده است. 

 

موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان

 

موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان

بازدید از موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳