موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

خدمات ثبت علامت تجاری | موسسه پلکان

 

خدمات ثبت علامت تجاری​

دیر زمانی نیست که واژه "برند" و مفهوم "مدیریت برند" در کشورمان بر سر زبان ها افتاده است.دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه بر ویژگیهای کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمیگردد؛ بلکه برند عامل تمایز رقباست، لذا برندسازی به معنی اطمینان مشتری و توسعه بازار میباشد.اعتماد به برندها باعث افزایش مشتری شده و کالای خاص را در شرایط رقابتی به وضعیت خوبی میرساند.از جمله منافع برند سازی برای شرکتها را به جز حفظ مشتریان،حفظ رقبا و جلب سرمایه گذارن میتوان دانست. ثبات صادرات در بحث برندینگ نهفته است ، در واقع بزرگترین گام موثر در تجارت برنامه ریزی شده ثبت برند میباشد.یک برند برتر قدرت القا نظریاتش را به مصرف کنندگان دارد و در نهایت جلوتر از هر مزیت مالی شرکت، حرکت میکند.
موسسه دارایی های فکری پلکان با هشت سال سابقه در این زمینه به عنوان تنها کلینیک تخصصی مالکیت فکری در شرق کشور،  زیر نظر پارک علم و فناوری خراسان، با تاکید بر رعایت ارزشها و اصول اخلاقی و با در اختیار داشتن کادری مجرب و متخصص ، آمادگی خود را جهت ثبت برند را درکشور ایران و افغانستان اعلام می دارد.
خدمات موسسه در زمینه ثبت برند داخلی به دو صورت "ویژه" و "معمولی" به صورت زیر است:

1-خدمات ویژه ثبت برند:

این سرویس شامل موارد ذیل می باشد:

ردیف شرح
1 ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در خصوص چگونگی ثبت نام و علائم تجاری
2 جستجو، بررسی و انتخاب چندین نام توسط موسسه منطبق بر نظرات و محتوای حوزه کاربرد نام تجاری
3 جستجوی عدم وجود نام های انتخابی توسط موسسه 
4 شروع هم زمان فرآیند 3 نام منتخب مشتری جهت پایین آوردن ریسک و قطعی شدن ثبت
5 طراحی نام یا علامت توسط طراحان پلکان طبق سلیقه مشتری و رعایت نکات فنی
6 پرداخت هزینه های اولیه و حق الثبت های سالیانه ثبتی توسط موسسه
7 انجام کلیه مراحل ثبت علامت در اداره ثبت علائم تجاری توسط موسسه تا گواهینامه ثبت برند

 

2- خدمات معمولی ثبت برند

این سرویس شامل موارد ذیل می باشد:

ردیف شرح
1 ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص چگونگی ثبت نام و علائم تجاری
2 جستجوی عدم وجود نام های پیشنهادی مشتری توسط موسسه 
3 انجام کلیه مراحل ثبت علامت در اداره ثبت علائم تجاری توسط موسسه تا گواهینامه ثبت برند

 

3- خدمات ثبت برند افغانستان:

این سرویس شامل موارد ذیل می باشد

ردیف  شرح
1 ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در خصوص چگونگی ثبت نام و علائم تجاری در اداره ثبت مرکزی تصدیقاتثبت علائم تجاری افغانستان
2 انجام کلیه مراحل اداری ثبت علائم تجاری و برنددر اداره ثبت مرکزی تصدیقات ثبت افغانستان
3 ارائه مشاوره و خدمات در خصوص انتخاب نام مناسب جهت ثبت
4 ارائه خدمات تخصصی جهت طراحی نام و علائم تجاری توسط طراحان موسسه پلکان
5 ارائه خدمات تمدید گواهینامه یا درخواست اضافه کالا
6 ارائه خدمات در خصوص نقل و انتقالات برند
7 پیگیری دعاوی حقوقی مرتبط با علائم تجاری ثبت شده در مراجع ذی صلاح قضایی

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳