موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

موافقت نامه استراسبورگ راجع به طبقه بندی بین المللی اختراعات | موسسه پلکان

 

موافقت نامه استراسبورگ راجع به طبقه بندی بین المللی اختراعات 24مارس 1971 اصلاح شده در 28 سپتامبر 1979

 

دانلود موافقتنامه استراسبورگ دانلود فایل پی دی اف موافقت نامه استراسبورگ راجع به طبقه بندی بین المللی اختراعات

 

در ارتباط با پذیرش یک سیستم متحد الشکل بین المللی طبقه بندی حق اختراعات، مخترعین، گواهینامه ها، مدلهای مصرفی و گواهینامه های مدلهای مصرفی که مورد توجه عمومی است و درست مانند این است که یک همکاری نزدیکتر بین المللی در زمینه مالکیت صنعتی ایجاد نمائیم، و در یکسان سازی قوانین ملی در زمینه مالکیت صنعتی مشارکت داشته باشیم.

شناخت اهمیت کنوانسیون اروپایی در طبقه بندی بین المللی حق اختراعات (Patents) برای اختراع (Invention) در19دسامبر 1954، زیرنظر اتحادیه اروپا برای طبقه بندی بین المللی حق اختراعات برای اختراع ایجاد گردید، راجع به ارزش جهانی این طبقه بندی، اهمیت آن در همه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، باتوجه به اهمیت موضوع طبقه بندی برای کشورهای درحال توسعه، که به آنها امکان دسترسی آسانتری در دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته درحال گسترش خواهد داد.

باتوجه به ماده19 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 20مارس 1883 که مورد بازنگری و تجدیدنظر در بروکسل 14دسامبر 1900، در واشنگتن 2 ژوئن 1911، در لاهه 6 نوامبر 1925، در لندن 2 ژوئن 1934، 31 اکتبر 1958 در لیسبون، در 14 جولای 1967 در استکهلم، قرار گرفته است.

توافق به شرح زیر است:

 

ماده1

تأسیس یک اتحادیه خاص، پذیرش طبقه بندی بین المللی کشورهای عضو این موافقت نامه درخواست تشکیل اتحادیه خاص و یک طبقه بندی رایج و عمومی برای حق اختراعات برای وسایل اختراعی، مخترعین، گواهی نامه ها، مدلهای مصرفی و گواهی نامه های مدلهای مصرفی را ارائه دادند که به عنوان "طبقه بندی بین المللی اختراعات" شناخته بشود. (که از این پس این طبقه بندی بین المللی اختراعات "طبقه بندی" نامیده می شود.)

 

ماده2

تعریف طبقه بندی اختراع

1-طبقه بندی شامل:

الف) متنی که درپی مقررات کنوانسیون اروپایی در طبقه بندی بین المللی حقوق اختراعات، موضوعات اختراعی در مورخ 19 دسامبر 1954 برپا و تأسیس کرد. ( که از این پس بعنوان کنوانسیون اروپا نامیده می شود)، و آنچه که بوسیله دبیرخانه مجمع اروپایی در یکم سپتامبر 1968 مجری گردیده و منتشر شده بود.

ب) اصلاحاتی که به موجب ماده (2)2 کنوانسیون اروپایی سابق بر لازم الاجرا شدن این معاهده، لازم الاجرا شده بود.

ج) اصلاحاتی که پس از آن مطابق ماده 5 که به موجب مقررات ماده 6 لازم الاجراست به عمل آمد.

د) راهنما و یادداشتهای (آگهی ها) بکارگرفته شده در متن جزء لاینفک متعلق به طبقه بندی اختراعات هستند.

a- متن ذکر شده در پاراگراف (i)(a)(1) محتوی دو نسخه کپی صحیح و موثق، هریک به زبانهای انگلیسی و فرانسه، و تا زمانیکه معاهده برای امضاء مفتوح است باقی مانده یکی از نسخه ها برای دبیرکل مجمع اروپایی و نسخه دیگر به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی (از این پس به ترتیب "مدیرکل" و "سازمان") نامیده می شود که به واسطه کنوانسیون 14جولای 1967 تأسیس شده بود، سپرده می شود.

b- اصلاحات مذکور در پاراگراف (ii) (a)(1) باید در دو نسخه کپی معتر، هریک به زبانهای انگلیسی و فرانسه که یک نسخه از آن به مدیرکل مجمع اروپایی و نسخه دیگر به مدیرکل سپرده می شود.

c- اصلاحات مذکور در پاراگراف (iii)(a)(1) فقط باید در یک نسخه کپی به زبانهای انگلیسی و فرانسه به مدیرکل تسلیم و تودیع شود.

 

ماده3

زبانهای طبقه بندی

1- طبقه بندی باید به زبانهای انگلیسی و فرانسه تهیه و ایجاد بشود و هردومتن باید به یک اندازه صحیح و معتبر باشد.

2- متون اداری طبقه بندی به زبانهای آلمانی، ژاپنی، پرتغالی، روسی، اسپانیایی و سایر زبانهایی که مجمع در ماده 7 مشخص کرده ممکن است برگزیند، باید بوسیله دفتر بین المللی سازمان (از این پس "دفتر بین المللی" نامیده می شود) در مشورت با دول ذینفع و همچنین روی مأخذ ترجمه ارائه شده بوسیله این دولتها یا به هروسیله دیگر که مستلزم تبعات مالی برای بودجه معاهده خاص یا برای سازمان ثبت ایجاد و تهیه بشود.

 

ماده4

استفاده از طبقه بندی

1- طبقه بندی باید صرفاً دارای خصوصیت اداری باشد.

2- هرکشور عضو اتحادیه خاص حق خواهد داشت از طبقه بندی بصورت یک سیستم اصلی یا سیستم فرعی استفاده نماید.

3- مقامات صلاحیتدار کشورهای معاهد خاص باید شرکت کنند.

الف- اختراعات، مخترعین ، گواهی نامه ها، مدلهای مصرفی و گواهینامه های مدلهای مصرفی که بوسیله آن صادر می شود، و در اظهارنامه های مرتبط و وابسته به آن، خواه اینکه منتشر گردیده ملی شد یا از طرف آنها فقط برای بازدید عمومی به نمایش گذارده شده باشد.

ب – آگهی ها، که در ماهنامه های اداری دوره ای پدیدار می شوند، از تاریخ نشر یا در معرض نمایش قراردادن مدارک مذکور در زیر پاراگراف (الف) نمادهای کاملی از طبقه بندی که برای اختراع تقاضا گردیده است که و آن مدارک مذکور در زیر پاراگراف الف مربوط است.

4- زمانیکه این موافقت نامه امضاء می شود یا وقتیکه اسناد اطلاعیه رسمت الحاق یا اسناد دال بر تصدیق و تصویب توزیع و تسلیم می شود:

الف: هرکشوری قادر است بیان کند که مستلزم نیست تا سمبلهای راجع به گروهها یا زیرگروههایی از طبقه بندی در اظهارنامه ها بطوریکه در بند3 ذکر شده و فقط برای بازدید عمومی به نمایش گذارده می شوند و در آگهی های راجع به آن را، تحت شمول قرار دهند

ب: هرکشوری که به نظام برای درباره نوآوری خواه بصورت فوری یا مؤجل توافق نکرده است، در صورتیکه آیین و روشی برای صدور اختراعات یا انواع دیگر حمایت مقرر ننموده باشد، برای جستجو کردن آخرین وضعیت تکنولوژی (فن) قادر است اعلام کند که ملتزم نیست سمبلهای راجع به گروهها یا زیرگروههایی از طبقه بندی در اسناد و آگهی های مذکور در پاراگراف 3 را تحت شمول قرار دهد. اگر این شرایط فقط در ارتباط با برخی از انواع حمایت یا بعضی از زمینه های فن آوری موجود باشد، به تقاضای کشور و مکان دارد فقط این استناد (حق شرط) تا جائیکه شرایط ایجاب کند درخواست شود.

5- نمادهای طبقه بندی، که در گذشته بوسیله کلمات طبقه بندی بین امللی اختراعات یا اختصاری مخفف شده آن را که بوسیله کمیته کارشناسان مذکور در ماده5 تعیین خواهد شد، باید با تحریر(رسم الخط) ثبت چاپ شده باشد، یا در حالتیکه در آن بوضوح قابل رویت باشند، درسرفصل هر سند ذکر شده در پاراگراف(i)(3) که در آن گنجانده شود.

6- اگر هرکشور عضو معاهده خاص صدور سند اختراع را به یک مقام بین الدولی واگذار نماید، باید تمام اقدامات ممکن را برای اینکه اطمینان حاصل کند که این مقام مطابق با این ماده از طبقه بندی استفاده می کند را به عمل آورد.

 

ماده5

کمیته کارشناسان

1- کمیته از کارشناسان برپا خواهد شد (راه اندازی خواهد شد) که در آن هرکشور درخصوص معاهده خاص نمایندگی خواهند داشت.

2-

a- مدیرکل موظف است سازمان های بین الدولی را که در زمینه اختراعات متخصص گردیده اند و درحالیکه لااقل یکی از کشورهای عضو طرف این معاهده است را دعوت نماید، تا در جلسات کمیته کارشناسان توسط ناظران به نمانیدگی داده شود.

b- مدیرکل امکان دارد، و اگر این امر بوسیله کمیته کارشناسان تقاضا شود، باید نمایندگان سایر سازمانهای بین المللی غیردولتی و درون دولتی را که به این موضوعات و مباحثات توجه و علاقه دارند شرکت بدهد.

3- کمیته کارشناسان باید:

الف- اصلاح طبقه بندی؛

ii. ب- توصیه نامه هایی به کشورهای عضو اتحادیه خاص به منظور تسهیل استفاده از طبقه بندی و ترویج کاربرد یکنواخت (متحدالشکل) آن ارسال کند،

iii. ج- در ترویج و اشاعه همکاری بین المللی در طبقه بندی مجدد اسنادی که برای ممیزی اختراع هستند مساعدت نماید، خصوصاً باید نیازهای کشورهای درحال توسعه را مدنظر قرار دهد؛

iv. د- همه اقدامات دیگری را که مستلزم هزینه های مالی برای بودجه اتحادیه خاص، یا برای سازمان نیستند را بکارگیرد، و در جهت تهسیل بهره برداری در کاربردی نمودن طبقه بندی بوسیله کشورهای درحال توسعه کمک نماید.

v. هـ- (کمیته کارشناسان) حق دارد کمیته های فرعی و کارگروههایی را تشکیل دهد.

4- کمیته کارشناسان باید مقررات مخصوص به خود را اتخاذ و مورد پذیرش قرار دهد. اینها امکان مشارکت سازمانهای بین الدولی که در پارگراف (a)(2) ذکر شده را اجازه دهد که این اقدام ماهوی می توانند توسعه طبقه بندی را در جلسات کارگروهها و کمیته های فرعی شان به اجرا در آورند.

5- پیشنهادات برای اصلاحات در طبقه بندی اختراعات امکان دارد بوسیله مقام صلاحیتدار هرکشور موجب پاراگراف (بند)(a)(2) نمایندگی دارند و هر سازمان دیگر خصوصاً آنهایی که بوسیله کمیته کارشناسان برای ارائه چنین پیشنهاداتی دعوت شده اند ساخته بشود. پیشنهادات باید به دفتر بین المللی اعلام و ابلاغ شود دفتر بین المللی آنها را به اعضاء کمیته کارشناسان و ناظران کمتر از 2ماه قبل از جلسه کمیته کارشناسان که درآن پیشنهادات مذکور مورد رسیدگی قرار می گیرند را تسلیم خواهد کرد.

a- هرکشور عضو کمیته کارشناسان باید از یک حق رأی برخوردار باشد.

b- تصمیمات کمیته کارشناسان مستلزم اکثریت ماده ای از کشورهایی که نمایندگی و حق رأی دارند می باشد.

c- هرتصمیمی که بوسیله یک پنجم کشورهای دارای نمایندگی و حق رأی منجر به اصلاح و تغییر در ساختار اساسی طبقه بندی گردد یا اینکه مستلزم اقدام ماهوی درخصوص طبقه بندی (مجدد) شود نیازمند اکثریت سه چهارم کشورهای دارای نمایندگی و حق رأی می باشد.

d- آراء ممتنع بعنوان آراء (مأخوذه) ملحوظ نمی گردد.

 

ماده6

سایرتصمیمات و انتشار اصطلاحات و لازم الاجرا گردیدن، اعلان ها

 هرتصمیم کمیته کارشناسان را مجمع به پذیرش اصطلاحات طبقه بندی و توصیه نامه های کمیته کارشناسان باید بوسیله دفتر بین المللی به مقامات صلاحیتدار کشورهای طرف معاهده خاص اعلان و ابلاغ شود. این اطلاعات پس از شش ماه از تاریخ ارسال اعلان (اخطاریه) لازم الاجرا می گردد.

 

ماده7

مجمع اتحادیه خاص Assembly of the special union

 1-

a- معاهده خاص باید دارای مجمعی مرکب از کشورهای عضو اتحادیه خاص باشد.

b- دولت های کشور عضو اتحادیه خاص باید دارای یک نماینده ای که امکان دارد بوسیله نمایندگان، مشاوران و کارشناسان متناوب مساعدت و یاری گردد باشد.

c- درصورت تصمیم مجمع هریک از سازمانهای بین المللی مذکور در بند2ماده 5 می توانند در جلسات مجمع و در کمیته ها و کارگروههای که توسط مجمع تشکیل می شود عضو ناظر داشته باشند.

d- هزینه های هر نمایندگی باید بوسیله دولتی که آن را منصوب کرده است تقبل گردد.

2- در رابطه با مقررات ماده 5، مجمع باید: 

a)

i .الف- به موضوعات مربوطه به حمایت و توسعه معاهده خاص و پیاده سازی و اجرای این معاهده اقدام کند.

ii. ب- به دفتر بین المللی برای مهیاسازی کنفرانس های بازنگری دستورالعمل (راهبرد) ارائه نماید.

iii. ج- مجمع باید گزارشها و فعالیتهای مدیرکل راجع به معاهده خاص را درمورد بازبینی و تصویب قرار دهد و همه راهنمایی لازم راجع به موضوعات درحدود صلاحیت معاهد خاص را به او ارائه کند.

iv. مجمع باید برنامه اتحادیه خاص را تعیین و بودجه دو ساله آنرا اتخاذ کند و حسابهای نهایی آن را تصویب کند.

v. مجمع باید مقررات مالی معاهده خاص را بپذیرد (اتخاذ کند)

vi. مجمع باید راجع به متون اداری طبقه بندی به زبانهایی به غیر از انگلیسی، فرانسه و آنهایی که در ماده (2)3 فهرست بندی شده اند تصمیم گیری کند.

vii. مجمع باید چنین کمیته ها و کارگروههایی را آنطور که برای دستیابی به اهداف اتحادیه خاص مقتضی به نظر می رسد را تأسیس کند.

viii. منوط به پاراگراف (c)(1) مجمع باید مشخص کند که کدام کشورها اعضا اتحادیه خاص نیستند و کدام سازمانهای بین المللی غیردولتی و بین الدولی باید بعنوان اعضاء ناظر درجلسات آنها پذیرفته بشوند و چه کمیته ها و کارگروههایی باید بوسیله آنها تأسیس بشود.

ix. مجمع باید هراقدام مناسب را که برای اهداف آتی اتحادیه خاص ترسیم کرده اید را اتخاذ کند.

x. مجمع باید سایر اقدامات تحت این معاهده را که مناسب هستند را انجام دهد.

b) در ارتباط با موضوعات دیگری نیز که مورد توجه سایر اتحادیه هایی که بوسیله سازمان اداره می شوند هستند، مجمع باید پس از استماع مشاوره کمیته هماهنگ کننده سازمان تصمیمش را اتخاذ کند.

3-

(a) هرکشورعضو مجمع باید صاحب یک حق رأی بشاد.

(b) نیمی از کشورهای عضو مجمع باید اکثریت لازم برای مذاکرات را تشکیل بدهند.

(c) درصورت عدم تحقق اکثریت لازم را برای مذاکرات، مجمع ممکن است. به طور محض، به استثناء تصمیمات راجع به رویه خودش تصمیم گیری کند همه این چنین تصمیمات فقط درصورتیکه شرایطی که از این پس پیش بینی می شوند محقق گردند مؤثر و اجرایی خواهند بود. دفتر بین المللی باید تصمیمات مذکور را به کشورهای عضو مجمع که حاضر نبوده اند ابلاغ کند و باید آنها را دعوت کند تا رأی یا خودداری از دادن رأی را بصورت مکتوب در ظرف مدت 3ماه از تاریخ ابلاغ بیان کنند. اگر در پایان این مدت، تعدادی از کشورهای دارای حق رأی که بدین گونه رأی یا انصراف از دادن رأی را اعلام کردند، به تعدادی است

(d) که برای تأمل شدن به اکثریت لازم در جلسات نقصان و کسری دارد، چنین تصمیماتی مشروط بر اینکه در همان زمان اکثریت لازم حاصل باشد مؤثر خواهد بود.

(e) درارتباط با مقررات ماده (2)11 ، تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آرایی که به صندوق انداخته شده است می باشد.

(f) آراء ممتنع نباید بعنوان آراء در نظر گرفته شود.

(g) یک هیأت ممکن است بعنوان نماینده باشد، ولی حق رأی فقط به نام یک کشور است.

4-

(a) مجمع باید یکمرتبه در نیمه دوم تقویم سالیانه در جلسه عادی به محض امضاء بوسیله مدیرکل و درصورت نبود اوضاع احوال استثنایی، درخلال همان زمان و مکان، همانند مجمع عمومی سازمان با هم مواجه شوند (یکدیگر را ملاقات کنند) 

(b) اعضاء مجمع باید در جلسه فوق العاده به محض احضار بوسیله مدیرکل، به تقاضای یک چهارم کشورهای عضو مجمع یکدیگر را ملاقات کنند.

(c) دستور کار هرجلسه باید بوسیله مدیرکل تدارک و آماده شود.

(d) مجمع باید قواعد و روش کاری اش را اتخاذ کند. (نظام نامه داخلی)

 

ماده 8

دفتر بین المللی

1-

(a) تکالیف اداری راجع به معاهده خاص باید بوسیله دفتر بین المللی اجرا بشود.

(b) خصوصاً دفتر بین المللی باید جلسات و دبیرخانه مجمع، کمیته کارشناسان و سایر کمیته ها یا گروههای کاری آنطوریکه بوسیله مجمع یا کمیته کارشناسان تأسیس گردیده بودند را تدارک ببیند.

(c) مدیرکل باید مدیر اجرایی معاهده خاص باشد و باید به معاهده خاص نمایندگی بدهد.

2-مدیرکل و هر عضو منصوب از طرف او باید بدون حق رأی در همه جلسات مجمع، کمیته کارشناسان و سایر کمیته ها یا کارگروههایی که بوسیله مجمع یا کمیته کارشناسان تأسیس شده بود شرکت نمایند. مدیرکل یا عضو منصوب امر باید دبیر این جلسات به اعتبار سمت و مقام خود باشد.

3-

(a) دفتر بین المللی باید مطابق دستورکار مجمع مقدمات لازم برای تشکیل کنفرانسهای بازنگری را مهیا کند.

(b) دفتر بین المللی ممکن است با سازمانهای بین المللی غیردولتی و بین الدولی راجع به فراهم کردن مقدمات کنفرانسهای بازنگری مشاوره کند.

(c) مدیرکل و اشخاص منصوب وی باید در مباحثات کنفرانسهای بازنگری بدون حق رأی شرکت داشته باشند.

4-دفتربین المللی باید سایر تکالیفی که به او واگذار گردیده را اجرا کند.

د- هدایا (اهدایی)، میراثی که از قبل وصیت شده باشد و اعانه (یارانه) نقدی دولت به بنگاه های عام المنفعه (تخصیص اعانه)

هـ- اجاره ها، سودها و درآمدهای متفرقه

4-

الف) برای دریافت سهم هرکشور که در بند 1-3 توضیح داده شد، هرکشور باید مطابقه مجموعه ای که در اتحادیه پاریس برای حمایت پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی شکل گرفته و برپایی زیرمجموعه ای که عضو آن است، سهم سالیانه خود را پرداخت کند. میزان این سهم ثابت و در اتحادیه ارزیابی شده است.

ب) سهم سالیانی هرکشور اتحادیه خاص باید مقدار ثابتی از کل بودجه است که به نسبت تعداد زیرمجموعه هایی که از هرکشور در سازمان قرار دارند باید پرداخت شود.

ج) زمان پرداخت هر سهم ابتدای ژانویه هرسال است.

د) کشورهایی که سهم خود را بر طبق زیر مجموعه های مشخص پرداخت می کنند حق اظهارنظر یا رأی دادن در اتحادیه را ندارند مگر آنکه مجموعه هزینه های پرداختی آنها بیشتر از هزینه دوسال باشد. اما اگر هر ارکانی از زیرمجموعه های اتحادیه خاص از عملکرد و پرداخت به موقوع هزینه ها راضی باشد می تواند شخصاً این حق رأی را به آن کشور عضو بدهد.

هـ)اگر بودجه تا قبل از آغاز سال جدید مالی پرداخت نشده باشد طبق آئین نامه مالی باید بودجه سال گذشته و سال جدید را پرداخت نماید.

5-هزینه و حق الزحمه ای که دیوان بین المللی در ازای خدمت رسانی به اتحادیه خاص تحویل می دهد باید اندازه گیری شده و توسط مدیرکل شورای قانون گذاری گزارش شود.

ج) نسبت پرداختی باید بعد از مشورت با کمیته هماهنگی سازمان در طرح پیشنهادی مدیرکل به تصویب شورای قانون گذاری برسد.  

 

                                      

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲