موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختتامیه هفته پژوهش سال 1393 | موسسه پلکان

اختتامیه هفته پزوهش سال 1393

نمایشگاهی با عنوان دستاوردهای علمی و پژوهشی در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس صورت گرفت که اختتامیه این نمایشگاه در تاریخ 1393/10/26 اتفاق افتاد.

در روز اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استاندار محترم استان خراسان رضوی از غرفه و میزهای خدمت موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان بازدید به عمل آوردند و با مخترعین برتر مکالمه ای جهت تسریع در پیشبرد تجاری سازی اختراعات، مخترعین موسسه پلکان صورت گرفت.

در این روز مسئولین محترم شورای شهر و دیگر مقامات استانی از طرح و اختراع بازدید بعمل آوردند.

در این اختتامه به مخترعین برتر تندیس موسسه پلکان اهدا گردید و در انتها جشن 5 سالگی پلکان را در کنار مخترعین و کارکنان موسسه پلکان به پایان برد.

 

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳