موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

چگونه از جدید بودن یک ابداع مطمئن شویم ؟ | موسسه پلکان

تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع

اختراع

ثبت اختراع
اختراعات
چگونه از جدید بودن یک ابداع مطمئن شویم ؟

 

چگونه از جدید بودن یک ابداع مطمئن شویم ؟

 

یک ابداع در صورتی جدید است که بخشی از سابقه افشاء قبلی نباشد. بطور کلی، سابقه افشاء یعنی تمام دانش فنی مربوط که در تمام نقاط جهان قبل از اولین تاریخ تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع مورد نظر، در دسترس عموم قرار داشته­است. افشاء قبلی، علاوه برسایر مسائل، شامل اختراعات، تقاضانامه های ثبت اختراع وانواع مختلف نشریات غیر اختراعی است.

کشورهای مختلف برای سابقه افشاء قبلی تعاریف متفاوتی ارائه داده ­اند. در بسیاری از کشورها، هر نوع اطلاعاتی که برای عموم در هر نقطه از جهان بصورت کتبی، مکالمه شفاهی، از طریق نمایش یا استفاده عموم افشاء شده باشد، سابقه افشاء قبلی محسوب خواهد شد. در نتیجه، انتشار وابداع در یک مجله علمی، ارائه آن در یک کنفرانس، استفاده آن در تجارت، نشان دادن آن در کاتالوگ شرکت در واقع فعالیت­هائی هستند که می­توانند جدید بودن ابداع را از بین ببرند وآنرا غیر قابل ثبت کنند.

جلوگیری از افشاء تصادفی ابداع، قبل از تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع نیز امری مهم است. مشاوره با یک وکیل صالح ثبت اختراعات برای تعیین دقیق اینکه چه چیزی افشاء قبلی محسوب می­شود اغلب امری حیاتی است. سابقه افشاء قبلی اغلب سابقه افشاء قبلی محرمانه مانند تقاضانامه ­های ثبت اختراع ثبت نشدهء منتشر نشده را شامل می­شوند با این شرط که متعاقبا منتشر شوند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲