موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بخش دوم جان بوید دانلوپ مخترع چرخ های لاستیکی | موسسه پلکان

 

اطمينان كامل لاستيكهاي بادي جديد را ابتياع كنيد

 

اختراع چرخ های لاستیکی توسط جان بوید دانلپ

دانلوپ به كمك يكي ازدوستانش حق اختراع لاستيك را به نام خود ثبت كرد. عنوان امتياز آن چنين بود: « تكميل چرخهاي لاستيكي براي سه چرخه و دوچرخه و ديگر وسائط نقليه». دانلوپ درباره طريقه عمل چنين شرح داده بود: « لوله لاستيكي میان تهی را با فشار زياد از هوا پر ميكنيم و به طرز محكم دور چرخهاي وسایل نقليه قرار ميدهيم.»
اولين هدف دانلوپ پيدا كردن يك كارخانه بود كه حاضر شود لوله هاي میان تهی لاستيكي را براي چرخهاي دوچرخه و سه چرخه بسازد. در ابتداء كارخانه هاي لاستيك سازي فكر دانلوپ را مطلقاً غير عملي دانسته و سفارشات وي را رد ميكردند، ولي پس از آن كه اطلاع يافتند كه خود دانلوپ در حيات پشت خانه اش توانسته چرخ لاستيكي بسازد و مورد آزمايش قرار دهد دست از بي اعتقادي برداشتند. يكي از شركتها سفارش وي را براي ساختن چند عدد چرخ لاستيكي پذيرفت.
آقايان ادلين و سينكلر(مغازه داران دوچرخه و سه چرخه) راجع به معجزه جديد چيزهائي شنيده بودند و ميل داشتند اختراع دانلوپ را از نزديك ببينند تا اگر آن را مفيد و عملي يافتند در دوچرخه هاي خود به كار برند. روز بعد بنا برقرار قبلي آقايان نامبرده سوار بر بهترين سه چرخه هاي مكمل تجارتخانه شان وارد حيات خانه دانلوپ شدند.
جاني منتظر بود و سوار ماشين خود شده به همراهي آن دو نفر به راه افتاد و جاده سنگلاخ درازي را پيش گرفتند. هنوز مسافت يك ميل طي نكرده بودند كه ادلين كه خودش قهرمان مسابقات سه چرخه سواري بود از عقب فرياد زد:
جاني، برگرد. سينكلر خيلي عقب مانده منهم به نفس نفس افتاده ام!»

پس از آن براي آزمايش دوام و قدرت لاستيك ها تجربيات و مطالعات دقيق به عمل آمد. » 

دانلوپ با آقاي ادلين شريك شد و اولين محصول ايشان تعداد 12 دوچرخه و 6 سه چرخه تازه مجهز به لاستيكهاي بادي بود. اين مدل دوچرخه هاي كوتاه مكرر مورد آزمايش قرار گرفت. لاستيك ها تا سه هزار ميل كار كردند يكي از اين لاستيكهاي قديمي كه دانلوپ با دست خود در كارخانه ادلين ساخته هم اكنون به يادگار در « موزه پادشاهي اسكاتلند» در شهر اديمبورگ موجود است.

 

ماشين شيطان

 

اختراع چرخ های لاستیکی توسط جان بوید دانلپ

علاقه مندان به دوچرخه سواري و بعضي روزنامه نگاران در ابتداء امر با كمال شك و تمسخر به اختراع دوچرخه هاي تازه نگاه ميكردند، ولي بعد از كمي در سال 1889 آقاي ويليام هيوم كاپيتان باشگاه دوچرخه سواري بلفاست كه در اثر حادثه سختي از شركت در مسابقات دوچرخه هاي مدل قديم كناره گيري كرده بود به موضوع اختراع لاستيك بادي علاقمند شد و با ادلين وارد مذاكره گرديد كه يك دوچرخه مدل كوتاه جديد با لاستيك بادي براي مسابقاتش بسازد.
چنانكه قرار بود، مسابقه بزرگ دوچرخه سواري اکنون در ماه مه داير گرديد و در آن بهترين دوچرخه سواران آيرلندي با دوچرخه هاي معمولي خود كه هنوز لاستيكهاي تو پر داشتند شركت نمودند. هيوم با دوچرخه لاستيك بادي ساخت كارخانه ادلين در چهار مسابقه حضور يافت و هر بار نفر اول شد.
دانلوپ در خاطرات خود راجع به مسابقات جالب توجه آن روز چنين يادادشت نموده: « وقتي هيوم وارد شد همه چشم ها به سوي دوچرخه كوتاه وي خيره شده بود. ضمن اولين گشت دوچرخه سواران به دور ميدان شنيدم كه يكي از تماشاچيان به دوستش ميگفت: « عجب! اين دوچرخه كوتاه را ببين كه با چه سرعتی نسبت به  دوچرخه هاي دیگر ميرود!» بعضي ديگر هم كم كم به صدا درآمده و فرياد زدند: « اين دوچرخه كوچولو با چه نیرویی با اين سرعت حركت ميكند؟» هنگام آخرين گشت كه دوچرخه ويليام هيوم خيلي پيش افتاده بود صداي فردی انگليسي را شنيدم كه با خود ميگفت: « غلط نكنم كه شيطاني در اين دستگاه كار گذاشته اند.» در پایان مسابقه اسم من به دهان ها افتاد. مرا به وسط ميدان دعوت كردند و از همه طرف با فرياد خواهش شد كه چگونگي
اختراع خود را توضيح دهم...
عموم تماشاچيان به من تبريك ميگفتند و ناگهان فریاد همه تماشاچیان بلند شده وبه نام من هورا كشيدند و دست زدند.» 
در اين روز دانلوپ با قهرمان معروف آقاي ويليام هاروي دوكراس آشنا شد. دو كراس نسبت به اختراع لاستيك بادي علاقه ی بسيار نشان داد. دانلوپ هيچ نمي توانست تصور كند كه اين ملاقات تا چه حد در سرنوشت آينده خودش و لاستيك بادي اثر و اهميت خواهد داشت.
اجداد دوكراس از پرتستان هاي فرانسوي و از زمان تحريم مذهب پروتستانيسم در فرانسه به آيرلند مهاجرت نموده بودند. ويليام ها روي دوكراس در دابلين تجارتخانه كاغذ فروشي داشت. مردي معتبر و با نفوذ بود و در كارهايش هميشه موفق مي شد، علاوه بر اين ها دوكراس قهرمان معروفي بود و در شمشير بازي و مشت زني جوايز قهرماني گوناگوني كسب كرده بود. دوكراس شش پسر خود را نيز ورزشكار و قهرمان بار آورد به طوريكه همه آنها در مسابقات دوچرخه سواري برنده جوائز بودند ولي آنروز ماشين شيطاني هيوم كار خود را كرده و ايشان را شكست داده بود وقتي دوكراس از مسابقه دوچرخه سواري به خانه اش برگشت هم متعجب بود و هم خشمگين.
هاروي دوكراس با وجود نيروي ورزشكاري مردي بود كوتاه با سبيل براق و قيافه محبوب و ملايم. پس از آنكه در مسابقه آن روز فيروزي و برتري لاستيك هاي بادي را به چشم ديد با عزم آهنين خود تصميم به اقداماتي گرفت. با دو نفر از بازرگانان متمول دابلين وارد مذاكره شد و سه نفري پس از تهيه مقدمات مالي به دانلوپ پيشنهاد كردند كه با آنها شريك شود تا كارخانه لاستيك سازي بزرگي تأسيس نمايند. گرچه از طرف سرمايه داران آيرلندي هم چنين پيشنهادي به دانلوپ شده بود و به علاوه خودش هم آنقدر سرمايه شخصي داشت كه بتواند به تنهايي يك شركت لاستيك سازي داير سازد .پيشنهاد دوكراس را پذيرفت و طرفين پس از مذاكرات مقدماتي پيماني بستند كه به موجب آن دانلوپ فقط در مقابل تسليم نمودن حق اختراع خود صاحب سهامي در شركت دوكراس بشود.

اختراع چرخ های لاستیکی توسط جان بوید دانلپ

در اين اوقات دانلوپ حس كرد كه لازم است خودش هم سوار دوچرخه بشود و بنابراين در سن 50 سالگي شروع به فراگرفتن دوچرخه سواري نمود. شركت دانلوپ و دوكراس با سرمايه قابلي در 1889 در دابلين شروع به كار كرد. در اولين اعلان آنها راجع به مزاياي لاستيك بادي چنين نوشته شد: « به خصوص براي خانم ها و اشخاصي كه داراي اعصاب ضعيف ميباشند سواري با لاستيك هاي بادي بسيار لازم و مفيد است!». دوكراس و فرزندانش در همه جا شروع به نمايش دادن لاستيكهاي بادي نمودند و با دوچرخه هاي « مدل دانلوپ» به شهرهاي ديگر مسافرت كرده تبليغات و اعلانات منتشر ساختند. در بعضي از شهرها به خصوص كاونتري مردم بر ضد دوچرخه و لاستيك بادي جديد تظاهراتي نمودند و آنهائي كه در تجارت دوچرخه هاي مدل قديمي با لاستيك توپر نفع و مداخله اي داشتند شروع به تمسخر و بيرون راندن پسران دوكراس نمودند و سنگ و زباله به سر روي ايشان پرت كردند.

ولي البته اين مخالفت ها بچگانه و ناچيز بود. صنعت لاستيك سازي با سرعت زياد در توسعه و ترقي بود. جاده ها بهتر ميشد. دوچرخه سواري لذت بزرگي براي طبقات مختلف مردم شده و از همه مهمتر آن كه وسايل نقليه موتوري نيز با پيشرفت و اشاعه روز افزون وارد بازارها ميگرديد. در حقيقت اختراع لاستيك بر وفق بازار و افزايش مصرف ماشين هاي موتوري كمك فوق العاده نمود. چند سال بعد شركت دانلوپ و كراس تشكيلات خود را تجديد و با سرمايه هنگفت پنج ميليون ليره شروع به عمليات دامنه دار تري كرد ولي دانلوپ روي هم رفته بهره زیادی از اختراع خود به دست نياورد و علاقه اي به شركت لاستيك سازي نشان نداد.
با وجود آنكه دانلوپ هيچوقت خيلي متمول نبوده ولي هميشه مقداري از پس انداز خود را صرف كمك به رفقاي محتاج و مردم بينوا مينمود و در اين اعمال جوانمردانه ابداً به مخالفت گوئي هاي زنش توجه نميكرد. بزرگترين مصيبتي كه بر دانلوپ وارد آمد اين بود كه جاني يگانه فرزندش قبل از وي بدرود حيات گفت ولي در عوض نوه هائي كه از جاني برايش مانده بودند وسيله تسلي بزرگي براي روزهاي پيري وي شده در مواقع تنهائي و اندوه او را سرگرم و خوشحال ميكردند. دانلوپ در سال 1921 در سن 81 سالگي وفات يافت.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :