موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

هويت نام تجاري | موسسه پلکان

علامت تجاری
هويت نام تجاري

 

هويت نام تجاري چيست؟
 

نام هاي تجاري در اقتصاد فعلي جهان، به عنوان يكي از اركان اصلي و اساسي كسب و كار به شمار ميروند. هر نام تجاري براي اينكه قدرتمند شود بايد بتواند هويت خود را به درستي در دوران تولد و شكل گيري نام تجاري ايجاد كند و در زمان هاي مختلف با نوآوري، تصوير خود را در ذهن مصرف كنندگان، بهبود بخشد. امروزه هويت نام تجاري همانند سرمايه، براي سازمان و محصولات آن ارزش میآفريند. يك نام تجاري، براي آن كه قدرتمند باشد، وظيفه دارد كه نسبت به هويت خود وفادار باشد. لذا، با توجه به اهميت ايجاد هويت براي برند به منظور موفقيت در بازارهاي رقابتي كنوني، در اين مقاله، تلاش شده است تا با مروري بر مطالعات و ادبيات مربوطه در زمينة هويت نام تجاري، به بررسي مفهوم، ابعاد و منابع ايجاد آن و نيز ديدگاه هاي مربوطه، بپردازيم. 

 

ثبت علامت تجاری -هویت نام تجاری


هويت نام تجاري چيست؟
كيفيت مهم نام هاي تجاري قدرتمند، ارائة يك هويت برند واضح و روشني است كه به خوبي تعريف و تشريح شده باشد (مك كورمك 8 و همكاران، 2004 ، ص 1).تعريف هويت نام تجاري، موضوع بسيار مهمي در مديريت نام تجاري است، زيرا هرچه نام تجاري گسترش و تنوع يابد، مشتري نيز به اين احساس بيشتر مي گرايد كه با نام هاي تجاري مختلف، نه واحد روبرو است. اگر هر محصول، بدون آنكه به ارزش ها و اصول در نظر گرفته شده براي يك نام پايبند باشد، بخواهد مسير خود را بپيمايد، ديري نخواهد پاييد كه در بازار شكست خواهد خورد. به همين دليل است كه بسياري از شركت ها، توجه ويژه اي براي حفظ هويت نام تجاري خود دارند. هويت نام تجاري در ساده ترين نوع آن، اين گونه تعريف مي شود كه: هويت، از يك منبع واحد بيرون مي آيد و بر حسب نمادها، پيام ها، و ... به محصول منتقل مي شود اگر محصول و تجربه هاي ارتباطي پيوسته با آن، مسير خود را بپيمايند، به دشواري مي توان گفت كه تمامي اين مسيرها از منبع نام تجاري يكسان ناشي مي شود. هويت هر نام تجاري، جوهر و اصالت آن است. اگر شركتي بخواهد تصويري ماندگار براي خود ايجاد كند، بايد ابتدا هويت نام تجاري خود را به وجود آورد، سپس بر مبناي اين هويت، پيام ها، كه تصوير ذهني هر نام را مي سازند، منتشر شوند (به آفرين، 1388 ، ص 48).
هويت نام تجاري عبارتست از معنا و مفهوم نام تجاري كه توسط شركت مطرح و ارائه شده است(جينس 9 و همكاران، 2009 ، ص 97 ). به اعتقاد آكر ( 2002 )، هويت نام تجاري، مجموعه اي منحصر به فرد از تداعي هاي نام تجاري است كه استراتژيست هاي برند خواهان ايجاد آن هستند. اين تداعي ها، آنچه كه نام تجاري بر آن دلالت دارد و نيز قول و وعده اي كه به مشتريان مي دهد مي باشد. در واقع،اساس و جوهرة برندسازي آن است كه شركت ها، بايد تلاش كنند كه برندهايي با تداعي هاي قوي و قدرتمند، مطلوب و منحصر به فرد بودن، بيافرنند (كستليك 102008 ،ص 907 ). هويت نام تجاري، چارچوبي را براي يكپارچگي كل نام تجاري فراهم مي آورد. از طريق آن، مي توان حدود موقعيت گذاري را تعيين كرد، ابزار بيان آن را قانون مند ساخت، و از فرديت و دوام آن اطمينان يافت. مفهوم هويت به ما گوشزد مي كند كه يك نام تجاري نمي تواند به هر نوع موقعيت گذاري تن بدهد. يك نام تجاري ممكن است در ابتداي تولد خود ظرفيت پذيرش هر چيزي را داشته باشد، ولي زمان و نمادهايي را كه مي پذيرد يك معنا، يك قلمرو، و در نتيجه مرزهايي براي آن قلمرو مي بخشند. به طور خلاصه، معناي ريشه شناختي 11 آن، محدوديت هايي را تحميل مي كند. هويت نام تجاري، برخي از موقعيت گذاري ها را ممنوع و برخي را تضمين مي كند. موقعيت گذاري بايد باور پذير و براي نام تجاري مورد نظر، قابل توجيه باشد (كاپفر، 1385 ، ص 63 ).

 

منبع: مقاله هویت نام تجاری

نویسندگان: دكتر عبدالحميد ابراهيمي, زهره پاينده داري نژاد

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۵