موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اجازه بهره برداری از طرح صنعتی برای شخص ثالث | موسسه پلکان

طرح صنعتی
اجازه بهره برداری از طرح صنعتی برای شخص ثالث

 

اجازه بهره برداری از طرح صنعتی برای شخص ثالث

هنگامی که مالک طرح به شخص ثالث اجازه می­دهد از طرح صنعتی خود برای هر منظوری که طرفین در مورد آن به توافق رسیده اند استفاده کند اجازه بهره برداری به این شخص تفویض می­شود. در چنین مواردی قرارداد اجازه بهره برداری عموما بین دو طرف امضا می­شود و شرایط و حدود موافقت نامه در آن به صراحت قید می­شود.

قراردادهای بهره برداری اغلب در خصوص کشورهایی که گیرنده اجازه می­تواند در آنها از طرح استفاده کند، مدت قرارداد و نوع کالاهایی که طرح می­تواند برای آنها بکار رود محدودیت هایی را شامل می­شوند. به منظور تفویض اجازه بهره برداری از طرح در کشورهای خارجی باید قبلا طرح خود را در کشورهای مورد نظر ثبت یا حداقل تقاضانامه ثبت آنرا تسلیم کرده باشید.

تفویض اختیار به سایرین برای استفاده از طرح صنعتی شما از طریق قرارداد اجازه بهره برداری کسب و کار شما شما را قادر خواهد کرد منبع درآمد مضاعف داشته باشد و وسیله ای معمول برای استفاده از حق انحصاری یک شرکت در خصوص طرح­های صنعتی آن است.

موافقت نامه اجازه بهره برداری از طرح­های صنعتی اغلب در موافقتنامه­های جامع­تر بهره برداری گنجانده می­شوند که تمام جوانب یک محصول، یعنی نه فقط عناصر بصری آن را در بر می­گیرند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲