موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مبانی حمایت از اسرار تجاری‌ در حقوق آمریکا | موسسه پلکان

 

مبانی حمایت از اسرار تجاری‌ در حقوق آمریکا

 

ثبت اختراع،مراحل ثبت اختراع

مقاله اسرار تجاری در حقوق آمریکا

 

در این مقاله درباره هر آنچه که به اسرار تجاری مرتبط است صحبت شده است ، این مقاله با عنوان مبانی حمایت از اسرار تجاری‌ در حقوق آمریکا توسط مهدی هداوند دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی نگارش شده است. 
این مقاله با هدف شناساندن اسرار تجاری و حقوقی که صاحبان این اسرار از آن برخوردارند به نگارش در آمده است. 

 

ثبت اختراع،مراحل ثبت اختراع

 

اسرار تجاری در اغلب ایالت های آمریکا می تواند شامل هر فرمول‌، طرح(مدل،نقشه) ، ابزار فیزیکی(مهارت عینی) ، ایده‌ ،فرآیندیا گردآوری اطلاعاتی‌ باشد. اما این مشروط به دو ویژگی زیر است:

•    برای صاحب آن اطلاعات،در بازار،مزیت رقابتی‌ فراهم کند.

•    با آن اطلاعات به‌گونه‌ای رفتار و برخورد شود که بصورت متعارف می‌توان انتظار داشت،از اینکه عموم مردم یا رقبا از آن آگاه شوند،ممانعت شود و همچنین از اکتساب ناروا یا دزدیده شدن‌، آنها جلوگیری بعمل آید.


بنا بر حقوقی که برای صاحبان اسرار تجاری در نظر گرفته شده است یک شخص تنها در صورتی می تواند از افرادی که از اسرار تجاری او سو استفاده کرده اند شکایت کند و پیگیری قانونی به عمل آورد که فرد خاطی جزء گروه های زیر باشد: 

•    اشخاصی که بصورت خودبخودی،وظیفه آنها محرمانه نگه داشتن اسرار است تا اطلاعات تجاری را افشاء یا استفاده‌ نکنند،از جمله مستخدمانی که بطور عادی با اسرار تجاری کارفرمایان بعنوان بخشی از شغل خود در ارتباط هستند.

• اشخاصی که اسرار تجاری را با استفاده از شیوه‌های ناروا از قبیل دزدیدن‌،جاسوسی صنعتی‌ یا ارتشاء بدست‌ می‌آورند.

•  اشخاصی که آگاهانه و از روی قصد ،اسرار تجاری را از افرادی که حق افشاء آنها را ندارند،بدست می‌آورند.

• اشخاصی که از روی تصادف یا به اشتباه از اسرار تجاری آگاه می‌شوند اما به دلائلی می‌دانسته‌اند که این اطلاعات‌ بعنوان اسرار تجاری تحت حمایت هستند.
• اشخاصی که موافقتنامه‌های عدم افشاء را امضاء کرده‌اند(که اغلب بعنوان موافقت‌نامه‌های محرمانه نگهداشتن‌ ، معروف هستند)و بدین ترتیب متعهد نشده‌اند که اسرار تجاری را بدون اجازه مالک آن،افشاء نکنند.این ممکن است‌ بهترین راهی باشد که مالک اسرار تجاری،تعهد به محرمانه نگهداشتن اطلاعات را ایجاد می‌کند.با اینکه کارکنان شرکت‌ ،بطور ضمنی متعهد به عدم افشاء اطلاعات حساس می‌باشند،اما تمامی کارکنانی که با اسرار تجاری شرکت برخورد دارند-از جمله کارکنان سطح بالا و روسای شرکت-می‌بایست موافقتنامهء عدم افشاء اطلاعات را امضاء کنند.این‌ موافقتنامه‌ها کارکنان شرکت را روشن می‌کند که اسرار تجاری شرکت را بایستی محرمانه نگه دارند.بعلاوه،وام‌ دهندگان‌ به شرکت،سرمایه‌گذاران‌ و سرمایه‌گذاران احتمالی‌ نیز ممکن است کارکنان را به امضاء موافقتنامه‌های‌ عدم افشاء،ملزم کنند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :