موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و اختراع | موسسه پلکان

اختراع

علامت تجاری

علامت تجاری
مالکیت صنعتی
علامت تجاری
علامت تجاری و اختراع

 

علامت تجاری و اختراع 


اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعتی و مانند آن ها را حل می نماید.
علامت تجاری نشانی است که محصولات یا خدمات اشخاص را از رقبا متمایز می سازد. 

 

ثبت علامت تجاری-ثبت اختراع


با توجه به تعاریف فوق روشن است که اختراع و علامت تجاری علی رغم اینکه هر دو از مقولات مربوط به مالکیت صنعتی هستند، بویژه از نظر تعریف، ماهیت، هدف، نحوه حمایت و مدت حمایت با یکدیگر کاملا متفاوت هستند، به عنوان مثال علائم تجاری بر خلاف اختراع به روح، فکر و ذوق انسان ها بستگی ندارد و اگر ارتباطی هم دارد ضعیف است و حمایت قانونگذار از آن هدف و جهت دیگری را دنبال می کند و تنها از نقطه نظر تجاری و اقتصادی است که قانونگذار از آن حمایت می کند تا از این طریق بتواند هم بازار را کنترل کند و رابت های نا سالم را کاهش دهد و هم مصرف کنندگان را حمایت نماید تا آن ها بتوانند کالاهای مورد نظر و دلخواه خود را خریداری نمایند نه محصولات تقلبی را و در صورت وقع خسارت نیز این امکان وجود داشته باشد که شخص مسئول شناخته شده، تحت تعقیب قرار گیرد و جامعه به حیات سالم و پویای خویش ادامه دهد. 
با توجه به مراتب فوق، به طور خلاصه اختراع و علائم تجاری علی رغم اینکه هردو از مقولات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی هستند، در حوزه های زیر می توانند باهم تفاوت اساسی داشته باشند:
1-    تعریف
2-    مبانی حمایتی
3-    شرایط لازم برای ثبت
4-    فرآیند ثبت 
5-    نوع حقوق انحصاری
6-    ماموریت و کارکردها
7-    مدت حمایت 
8-    چگونگی نقض حقوق انحصاری
9-    مجوز های اجباری
10-    تاثیر استفاده در ادامه حمایت و اعتبار

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر میرحسینی

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳