موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و ثبت تغییرات کوچک | موسسه پلکان

علامت تجاری
علامت تجاری و ثبت تغییرات کوچک

 

  علامت تجاری و ثبت تغییرات کوچک

بسیاری از علائم تجاری، شامل برخی از مشهور ترین آنها طی سال­های متمادی کمی تغییر یافته یا متحول شده­اند تا وجهه شرکت مدرن­تر شود یا رسانه جدید تبلیغاتی بکار گرفته شود. علائم ممکن است تغییر یابند، ولی شرکت شما باید مراقب باشد و ادارات ثبت علائم تجاری مربوط یا وکیل ثبت علائم تجاری در خصوص اینکه تغییری خاص مستلزم تسلیم تقاضامه جدید مشورت کند.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲