موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و نکاتی در انتخاب آن | موسسه پلکان

علامت تجاری

نشان کاملا توصیف کننده

ثبت علامت
علامت تجاری
علامت تجاری و نکاتی در انتخاب آن

 

علامت تجاری و نکاتی در انتخاب آن 


1-    در اینکه یک علامت تجاری مورد درخواست ثبت متمایز کننده است یا خیر به درک مصرف کنندگان یا حداقل شخصی که نشان به او خطاب می شود بستگی دارد. 

 

ثبت علامت تجاری - ثبت برند


2-    کلمات معمول در مکالمات روزمره می توانند بسیار متمایز کننده باشند به شرطی که معنایی را برسانند که با محصولاتی که برای آن‌ها بکار می‌روند، ارتباط نداشته باشد. بعنوان مثال علامت تجاری CAMEL برای سیگارت و علامت سیب برای رایانه. 
3-    اگر
نشان کاملا توصیف کننده باشد، فاقد صفت مشخصه بوده و نمی تواند بعنوان علامت تجاری ثبت شود اما یک واژه توصیف کننده در صورتی برای کالاهای مربوط دارای صفت مشخص کننده خواهد بود که معنای ثانویه کسب کرده باشد یعنی افرادی که علامت به آنان خطاب می‌شود، آن‌را به عنوان نشانه ای شناسایی کنند که نشان می دهد کالاهایی که برای آن‌ها به کار می رود از منبع تجاری خاص است. خلاصه اینکه هر چه وازه توصیف کننده تر باشد، اثبات معنوی ثانوی آن دشوارتر خواهد بودو به درصد بالایی از آگاهی مصرف کننده نیاز خواهد بود. 
4-    در صورت تردید درباره اینکه آیا واژه‌ی توصیف کننده یا متمایز کننده است این واقعیت که علامت طی مدت خاص در تجارت مورد استفاده قرار گرفته است می تواند برای پذیرش ثبت کافی باشد. 
5-    اصولا متقاضی
ثبت علامت نباید داشتن صفت مشخصه علامت مورد درخواست ثبت را ثابت کند بلکه این متصدی ثبت است که فقدان صفت مشخصه را ثابت می‌کند و در صورتی که در این خصوص شک داشته باشد باید آن را ثبت کند. البته این قاعده در برخی از نظام‌های ملی تا حدودی ضعیف شده است. 
با توجه به بند الف ماده 32 قانون 1386، چنانچه علامت مورد درخواست ثبت نتواندکالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات دیگر متمایز سازد قابل ثبت نخواهد بود.  

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۴