موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و انتقال مالکیت اظهار نامه | موسسه پلکان

علامت تجاری
علامت تجاری و انتقال مالکیت اظهار نامه

 

علامت تجاری و انتقال مالکیت اظهار نامه

 

در قوانین ثبت علائم تجاری در ایران علاوه بر مالکیت علامت ثبت شده، مالکیت اظهارنامه نیز قابل نقل و انتقال است.

علاوه بر انتقال مالکیت علامت تجاری ثبت شده ممکن است مالکیت اظهارنامه به صورت کلی مورد نقل و انتقال قرار گیرد . به عبارت دیگر متقاضی ثبت اظهارنامه علامت بعد از ثبت اظهارنامه، حق و حقوق خود نسبت به اظهارنامه را کلا به دیگری انتقال دهد. این فرض شبیه موردی است که شخصی پس از پر کردن اظهارنامه ثبت ملک و ارسال آن در مهلت مقرره قانونی، کلیه حق و حقوقی که نسبت به اظهارنامه فوق دارد را به شخص دیگری منتقل کند و او در واقع جانشین درخواست کننده ثبت گردد. 

در صورتی که علامت از شهرت بسیار برخوردار باشد برای انتقال گیرنده دارای مزایای زیادی است.

 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر میرحسینی

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳