موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری و اقامه دعوا | موسسه پلکان

علامت تجاری

علائم ثبت شده

حمایت علامت تجاری
علامت تجاری
علامت تجاری
ثبت علامت تجاری و اقامه دعوا

 

ثبت علامت تجاری و اقامه دعوا


مبالغ هنگفتی برای طراحی و توسعه‌ی علامت تجاری سرمایه گذاری می‌شود تا به وسیله‌ی آن به تبلیغ نام محصول تجاری و توعه‌ی آن اقدام نمایند. استفاده‌ی بدون مجوز از این علائم، ممکن است از دست رفتن تجارت، شهرت و هویت عنوان تجاری را سبب می شود. فقط زمانی این سرمایه گذاری‌ها حمایت می‌شود که حقوق ناشی از علائم ثبت شده یا ثبت نشده، به صورت قانونی اجرا گردد. 

 

ثبت علامت تجاری-ثبت برند-اداره ثبت علامت تجاری


برای اعمال حقوق علامت ثبت نشده دادگاه باید متقاعد شود که علامت در ذهن عموم با کالا و یا خدمتی تداعی می شود و همچنین، کالاهای شخص ناقضاین علامت‌ها، در ذهن مردم اختلاط و گمراهی ایجاد می‌کند. 
اگر علامتی ثبت شده باشد، اقدام حقوقی راحت‌تر خواهد بود. مالک می تواند تحت حقوق علامت تجاری ملی ادعا کند که ناقض، علامتی را استفاده کرده که مشابه یا همانند علامت ثبت شده‌ی اوست و این علامت را برای کالاها یا خدمات همانند یا مشابه‌ی ثبت شده‌ی تحت
حمایت علامت تجاری او (مدعی) به کار برده است.

در شرایط ویژه، ممکن است استفاده‌ی عمدی از علامت ثبت شده در کالاها، به عنوان جعل محسوب شود. این عمل، جزایی می باشد و ممکن است رسیدگی به ایندعوای جزایی در ابتدا طبق حقوق علامت تجاری، تحت پیگرد قضایی قرار گیرد. در شرایط عادی، مالک علامت تجاری می تواند گذشت کند و از ناقض بخواهد که خسارت او را جبران نماید. اقامه ی دعوای حقوقی، به خصوص در زمینه حقوق مالکیت فکری، پر هزینه است و این دلیل، کافی است که قبل از ثبت هرگونه علامتی، تحقیقات لازم درباره‌ی آن انجام شود. 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۴