موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری و عدم تمدید آن | موسسه پلکان

علامت تجاری

حمایت از علامت تجاری

ثبت علامت
علامت تجاری
علامت تجاری
ثبت علامت تجاری و عدم تمدید آن

 

 ثبت علامت تجاری و عدم تمدید آن


اگر صاحب علامت تجاری نسبت به تمدید ثبت علامت و پرداخت هزینه های مرتبط اقدام نکند تحت شرایطی اعتبار علامت وی از بین خواهد رفت و حق انحصاری ناشی از ثبت علامت نیز زائل خواهد شد. 

 

ثبت علامت تجاری - اداره ثبت علامت تجاری


همانطور که در بحث مدت حمایت از علامت تجاری دیدیم بعد از انقضای مدت اولیه حمایت از علامت تجاری که معمولا در کشورها ده ساله است صاحب علامت تجاری می تواند نسبت به تمدید مدت حمایت با پرداخت هزینه های مربوط اقدام کند. نتیجه این سازوکار در قوانین ملی کشورها دارای مزایای فراوانی است. یکی از این مزایا این است که پس از انقضای حمایت اولیه از علامت تجاری ثبت شده صاحب آن این فرصت را دارد که در رابطه با تمدید مدت حمایت از علامت که مستلزم پرداخت هزینه است اتخاذ تصمیم کند و در صورتی که استمرار حمایت از علامت نفعی برای وی نداشته باشد از پرداخت هزینه تمدید در برخی از کشورها مبلغ معتنابهی است خودداری می کند. 
حسن دیگر چنین سازوکاری این است که تعیین مدت ابتدائی برای حمایت از علامت تجاری موجب جلوگیری از انباشته شدن تعداد زیادی از علائم تجاری خواهد شد که برای صاحبان آن‌ها در واقع منافعخاصی ندارد زیرا اگرچه عدم استفاده از علامت تجاری باعث می شود که ذی‌نفع بتواند ابطال آن را از مرجع ذیصلاح درخواست کند لیکن طرح چنین دعوایی پرهزینه و زمان بر بوده و در خیلی از موارد موفقیت آمیز نیست. بنابراین تدوین چنین سازوکاری باعث می شود که مالک علامت تجاری پس از انقضای دوره اول یا دوره های بعدی چنانچه به بی خاصیتی علامت تجاری ثبت شده‌ی خود واقف شود این اختیار را داشته باشد که نسبت به عدم تمدید حمایت از علامتی که نفعی برای او ندارد اقدام که این امر موجب عدم انباشته شدن علائم تجاری بی خاصیت در کشور خواهد شد.
یکی دیگر از مزایای پیش بینی شده برای چنین سازوکاری این است که تمدید دوره حمایت از علامت تجاری می تواند برای مراجع ثبت منبع درآمد خوبی باشد. 
زیرا همانطور که دیدیم تمدید دوره حمایت از علامت تجاری ثبت شده مستلزم پرداخت هزینه است و بویژه تمدید دوره ای آن باعث می شود که تغییرات نرخ هزینه های ثبت نیز بعضا نسبت به تمدید ساری و جاری خواهد بود.برای تمدید ثبت علامت در کشورها شرایطی پیش بینی شده است. 
مرجع ثبت نمی تواند برای تمدید ثبت علامت آن را مجددا مورد بررسی قرار دهد. 
مهلت درخواست تمدید و پرداخت هزینه ثبت معمولا در کشورها  ماه قبل از انقضای دوره حمایت اولیه است. با این حال اگر در طول این مدت و تا زمان انقضای مدت اولیه حمایت نسبت به درخواست تمدید حمایت اقدام نشود در این فرض صاحب علامت تا ماه پس از انقضای مدت حمایت اولیه مهلت دارد که نسبت به تمدید حمایت اقدام کند. البته در این فرض علاوه بر پرداخت هزینه تمدید باید هزینه تاخیر نیز پرداخت کند. 
همچنین در موقع تمدید حمایت از علامت نباید در خود علامت یا در کالاها و خدمات مربوط به آن تغییری داده شود، در صورت تغییر، رعایت مقررات مربوط به تغییر و بعضا پرداخت هزینه های مرتبط ضرورت دارد. مگر کالاها یا خدماتی که طبق مقررات و به موجب تصمیم مراجع ذیصلاح ثبت حذف شده باشند. 
چنانچه مدت اعتبار علامت تجاری منقضی شود و مالک نسبت به تمدید ثبت آن با توجه به قوانین و مقررات داخلی اقدام نکند، بدیهی است که مالک حقی نسبت به علامت یاد شده نخواهد داشت و در این خصوص هرکسی می تواند علامت یاد شده را به نام خود ثبت کند و مالک قبلی علامت نیز در این خصوص اولویتی ندارد و چنانچه بخواهد علامت یاد شده را مجددا تملک کند باید کلیه مراحل و تشریفات ثبت آن را انجام دهد. 
در قانون مصوب 1386 ایران نیز مدت اعتبار ثبت علامت 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی 6 ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تاخیر، در نظر گرفته میشود. 
با توجه به ماده 131 آیین نامه، مالک علامت می تواند با پرداخت هزینه مقرر درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره متوالی 10 ساله بنماید. درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آید. 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴