موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علائم تجاری قابل ثبت | موسسه پلکان

ثبت علائم تجاری

علامت تجاری

علامت تجاری
علامت تجاری
علائم تجاری قابل ثبت

 

علائم تجاری قابل ثبت


در بخش انتخاب علائم تجاری درباره شرایط و قوانین ثبت علامت تجاری به طور خلاصه توضیحاتی را ارائه دادیم. در این بخش قصد داریم نشانه هایی را که می توان به عنوان علائم تجاری ثبت کرد را معرفی کنیم.ثبت علامت تجاری-ثبت برند

این علائم  به طور خلاصه عبارتند از: 

1- علائم کلمه ای یا نامی:  از قبیل حروف، اعداد یا ترکیبی از حروف، اعداد و کلمات؛
2- علائم تصویری اعم از این که همراه با کلمات باشد یا نباشد؛ 
3- علائم تصویری رنگی؛ 
4- رنگ ها یا ترکیبی از رنگ ها؛ 
5- علائم سه بعدی؛
6- علائم صوتی؛ 
ماده L711-7 کد مالکیت صنعتی فرانسه پس از تعریف علامت تجاری به ذکر مصادیق آن بصورت تمثیلی پرداخته است.

بر اساس ماده یاد شده نمونه های علائم تجاری عبارتند از:

1-علائم بیانی، شامل همه انواع آن از قبیل کلمات، ترکیبی از کلمات، نام های خانوادگی و نام های جغرافیایی، حروف، اعداد، حروف اختصاری، اسامی مستعار؛ 
2-نشانه های شنیداری از قبیل اصوات؛
3- نشانه های تصویری از قبیل اشکال، لفاف ها، ظروف، لوگوها، هولوگرام‌ها، تصاویر ترکیبی یا ترکیبی از رنگ ها.
با توجه به ماده یاد شده ذکر نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
1- در حقوق فرانسه نیز ‌‌‌‌قابلیت ارائه گرافیکی علائم برای ثبت ضروری بنظر می رسد. 
2- در قانون فرانسه همانند اغلب کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا علائم صوتی از قبیل اصوات و جملات آهنگین به عنوان علامت قابل ثبت معرفی شده اند. 
3- در رابطه با علائم مبتنی بر بو و رایحه قانون فرانسه مانند اغلب کشورها ساکت است و با توجه به شرط قابلیت ارائه گرافیکی علامت مورد درخواست ثبت، ثبت این قبیل نشانه ها سخت به نظر می رسد. اگرچه شاید به طور نظری اشکالی در ثبت این قبیل علائم وجود نداشته باشد.
4- در حقوق فرانسه مانند غالب کشورها ترکیب رنگ ها میتواند به عنوان یک علامت، مورد درخواست ثبت قرار گیرد.بنابراین یک رنگ نمیتواند به عنوان علامت تجاری یا خدماتی مورد ثبت قرار گیرد و ترکیبی از دو یا چند رنگ در صورتی که قدرت تمیز دهندگی داشته باشد می تواند به عنوان علامت تجاری یا خدماتی مورد ثبت قرار گیرد. البته یک رنگ را می توان به طور مجزا تحت یک شکل یا موضعی مشخص (مثل یک باند قرمز روی بدنه یک بطری) و یا طیفی از رنگ های نزدیک به یکدیگر عرضه نمود.
5- در حقوق فرانسه مانند اغلب کشورها ترکیبی از نشانه ها هم می توانند در قالب علائم مرکب یا درهم آمیخته به عنوان
علامت تجاری یا خدماتی مورد ثبت قرار گیرند. آنچه که این قبیل علائم را مورد تهدید قرار می دهد این است که ممکن است قبلا اشخاص دیگر برخی از عناصر علامت مرکب را به ثبت رسانده باشند و در نتیجه ثبت علامت مرکب را مورد اعتراض قرار دهند. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴