موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری تقاضا شده مخالف علامت تجاری معروف باشد. | موسسه پلکان

علامت تجاری

استعمال علامت تجاری

ثبت یک علامت تجاری
علامت تجاری را ممنوع
علامت تجاری
علامت تجاری تقاضا شده مخالف علامت تجاری معروف باشد.

 

علامت تجاری تقاضا شده مخالف علامت تجاری معروف باشد


اگر علامت تقاضا شده عین یا شبیه علامتی باشد که قبلا ثبت و معروف شده است در صورتی قابل ثبت است که برای  کالاها یا خدماتی مورد استفاده قرار بگیرد که با کالاها یا خدمات علامت معروف ثبت شده، متفاوت و غیر مشابه باشد و در واقع یک حمایت اضافی برای علامت معروف در نظر گرفته شده است و آن این است که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نمی توانند عین یا شبیه علامت معروف ثبت شده، را ولو برای کالاها و خدمات غیر مشابه مورد ثبت قرار دهند. 

 

ثبت علامت تجاری


به عنوان مثال اگر علامت تجاری معروف ثبت شده برای طبقه 4 یا یکی از کالاهای مندرج در طبقه مذکور است و علامت مورد درخواست ثبت برای کالاهایی است که در طبقه 20 قرار گرفته است در چنین فرضی نیز بخاطر حمایت از علامت تجاری معروف ثبت شده تحت شرایطی قوانین کشورها از ثبت علامت مورد درخواست ثبت خودداری می نمایند چون اگر اجازه ثبت چنین علامتی داده شود به شهرت و اعتبار علامت تجاری معروف ثبت شده، لطمه وارد می کند یا در صورت ثبت علامت مورد درخواست در این فرض، صاحب چنین علامتی از امتیاز و شهرت علامت تجاری معروف ثبت شده بدون هرگونه هزینه و بصورت مجانی بهره مند می شود که این امر به استناد قاعده سواری مجانی قابل دفاع به نظر نمی رسد.
با توجه به مراتب فوق چنانچه علامت مورد درخواست ثبت، عین یا شبیه علامتی باشد که قبلا ثبت و معروف شده است ولو اینکه این علامت برای کالاها یا خدمات غیر مشابه در صورتی که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ثبت شده ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک لطمه وارد کند قابل ثبت نمی باشد. به عنوان مثال "WONDERCOLA" علامت مشهوری برای نوشیدنی های غیر الکلی است. این علامت چنانچه در کشورهایی که علائم مشهور از حمایت اضافی برخوردارند به شهرت لازم برای نوشیدنی های غیر الکلی نائل آمده باشد بطور خودکار در کل طبقات از حمایت لازم برای نوشیدنی های غیر الکلی نائل آماده شده باشد بطور خودکار در کل طبقات از حمایت لازم برخوردار است بدین توضیح که این حمایت برای کالاها و خدمات غیر مرتبط نیز وجود دارد یعنی اگر شرکت رقیب تصمیم بگیرد محصولات دیگری از تی شرت گرفته تا عینک آفتابی را با علامت یادشده عرضه کند باید از صاحب علامت مشهور کسب اجازه کند و گرنه باید به دلیل نقض حقوق انحصاری صاحب علامت مشهور خطر تحت تعقیب قرار گرفتن را تحمل کند. 
در ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس همانطور که قبلا توضیح داده شد حمایت از یک علامت تجاری مشهور فقط در صورتی وجود دارد که ثبت اظهارنامه، ثبت خود علامت یا
استعمال علامت تجاری معارض برای کالاهای یکسان یا مشابهی انجام شده باشد که علامت تجاری مشهور باری آن‌ها مورد استفاده و بکار می‌رفته است. به عبارت دیگر در ماده یاد شده یک کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی را متعهد می کند که از ثبت یک علامت تجاری خودداری کند یا ثبت مزبور را باطل کند یا استفاده از آن علامت تجاری را ممنوع سازد در صورتی که علامت تجاری مزبور باعث اشتباه گرفته شدن با علامت تجاری دیگری شود که قبلا در آن کشور برای کالاهای یکسان یا مشابه مشهور شده است. منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴