موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

عوامل تشابه علامت تجاری: شکل ظاهر علامت تجاری | موسسه پلکان

علامت تجاری

علامت تجاری

علامت تجاری
علامت تجاری
عوامل تشابه علامت تجاری: شکل ظاهر علامت تجاری

 

عوامل تشابه علامت تجاری: شکل ظاهر علامت تجاری


شباهت ظاهر علامتها ممکن است کم یا زیاد باشند، ولی آنچه که مهم است این است که آیا مصرف کننده را گمراه می‌کند یا خیر؟ چرا که هدف اصلی از انتخاب علامت تجاری برای کالاها یا خدمات ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات از منابع مختلف جلوگیری از گمراهی مصرف کننده می باشد.

 

ثبت علامت تجاری


اما این شباهت چگونه می بایست مورد بررسی قرار گیرد؟ و آیا باید دو علامت تجاری را به صورت جزء جزء مورد بررسی و مقایسه قرارداد یا اینکه ملاک تشابه کلی دو علامت است؟ در حقوق انگلیس، تشابه کلی مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد.
در حقوق ایران در این خصوص، نقص خاصی در قانون دیده نمی‌شود. اما در حد آرایی که منتشر شده است می توان گفت که از نظر دیوان عالی کشور و محاکم تجدید نظر، ملاک تشابه کلی دو علامت مورد عمل می باشد. «در این حالت، دو
علامت  تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار نمیگیرند و به اختلاف موجود بین در بین جزئیات علائم چندان توجهی نمی شود. به تعبیر بهتر، در بررسی شباهت بین دو علامت شباهت کلی باید مد نظر قرار گیرد، زیرا اولا تاثیر کلی علامت در نظر بیننده اهمیت دارد. و مصرف کنندگان به کل یک علامت توجه می کنند نه اجزاء مختلف آن به تنهایی. ثانیا در بسیاری از موارد اشخاص با اضافه کردن تصویر یا کلمه یا موارد دیگر موجب تمایز دو علامت از حیث کلی میگیردند هر چند در جزئیات شباهتی بین آنها وجود داشته باشد.»
برای مثال در پرونده («مگنافولد» علیه «مدرن») که هر دوی آنها در زمینه تولید انواع درهای تاشو فعالیت داشتند دادگاه رسیدگی کننده چنین تصمیم گرفت که هیچ گونه مشابهتی بین آنها وجود ندارد هر چند که هر دو در جزء «FOLD» مشترک می باشند. استدلال دادگاه این بود که این پسوند توصیفی بوده و تفاوت موجود در باقی مانده علائم(اجزای باقی مانده) به قدری برجسته و واضح و تمایز دهنده است که در مجموع هیچ گونه گمراهی و اشتباه را باقی نمی گذارد. 
برعکس در دادگاههای بدوی، اغلب، علائم را با نگرش تجزیه و تحلیل بررسی می کنند که قطعا با این روش به تفاوتهایی می رسند که نتیجه ی آن عدم عدم تشابه دو
علامت تجاری است. به عنوان نتیجه این بحث می توان فت، هرگاه مجموع علامتی با مجموع علامتی دیگر ایجاد اشتباه کند و یا دیدن یکی، دیگری را به خاطر آورد هرچند که در جزئیات تفاوت هایی اشه باشند این علائم مشابه می باشند. 
در پرونده کلاسه 1122-1121/7، شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 652-653 مورخ 3/6/78، رای دادگاه بدوی را نقض می کند؛ دادگاه تجدید نظر در نقض رای چنین استدلال کرده است: 
با توجه به ترکیب ظاهری علائم تجاری مورد بحث، همانطوری که کارشناس منتخب دادگاه نیز اعلام داشته است، تشابه موجود به اندازه ای نیست که اشخاص عادی را در تشخیص کالاهای حاوی علائم یاد شده دچار اشتباه نماید اما در صورتیکه تجدید نظر خواه صرفا تقاضای ثبت عبارت «Hardy Spicer» را با مثلث مربوط به آن می نمود احتمال وجود تشابهی که موجب اشتباه اشخاص عادی گردد، وجود داشت، و حال آنکه وجود اشکال هندسی و عبارت طولانی فوق الذکر وجوه ممیزه ای است که تصور چنین فرضی را مرتفع می سازد....».
در حقوق انگلیس در دعوای «واگاما» علیه رستورانهای مرکزی، دعوای خواهان به خاطر شباهت ظاهری علامت تجاری وارد دانسته شد: خواهان یک رستوران ژاپنی تحت نام «Wagamama» داشت که این علامت را ثبت کرده بود. بعدا شخصی رستورانی هندی را تحت عنوان «Rajamama» افتتاح نمود. که در واقع شخص دوم، با این کار موجب اشتباه و گمراهی مصرف کننده می شد. دادگاه حکم به ابطال علامت  تجاری رستوران هندی داد. 
«گرچه قاعده اساسی، مقایسه علائم به طور کلی و عدم تقسیم آنها به جزئیات بوده، ولی ترکیب نشانه ها هم اهمیت زیادی دارد و لازم است که به پیشوندها و پسوندهای مشترک کلمات توجه داشت. در صورتی که دو علامت کلمه بوده و از جهت شروع خیلی مشابه باشند، احتمال اختلاط و اشتباه آنها خیلی بیشتر از شباهت پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات طولانی با پیشوند مشترک خیلی بیشتر از کلمات کوتاه با پسوند مشترک خواهد بود.»

 

منبع: کتاب علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی از المیرا بابایی

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴