موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

سفر در زمان و افزایش طول عمر، از مهمترین علایق آمریکایی ها در کاربرد نوآوری | موسسه پلکان

 

سفر در زمان و افزایش طول عمر، از مهمترین علایق آمریکایی ها در کاربرد نوآوری


اختراع-ثبت اختراع-ثبت برند-ثبت طرح صنعتی روش های تازه مسافرت، بهبود وضعیت سلامت و طول عمر و نیز توانایی سفر در زمان، در راس فهرست نوآوری هایی قرار دارد که آمریکایی ها به آنها گرایش نشان می دهند.

 

 

 

 

 

سفر در زمان و افزایش طول عمر، از مهمترین علایق آمریکایی ها در کاربرد نوآوری  یافته های اصلی یک نظرسنجی تازه مرکز پژوهشی «پیو» در آمریکا درخصوص نگرش شهروندان آمریکایی به آینده فناوری و دستاوردهای دانش بشری در 50 سال آینده نشان می دهد که جامعه آمریکایی، نیم قرن آینده را دوران تغییرات عمیق علمی می داند.

پیش بینی جامعه آمریکا این است که در 50 سال آینده، اختراعاتی که زمانی تنها در حوزه داستان های تخیلی تعریف می شدند، کاربری عمومی پیدا خواهند کرد. 

این یکی از یافته های اصلی یک نظرسنجی تازه مرکز پژوهشی پیو در آمریکاست که نظر شهروندان آمریکایی را درباره گستره بزرگی از تحولات احتمالی علمی جویا شده است.

این تحولات علمی شامل پیشرفت های آینده نزدیک همچون محصولات روباتیک و مهندسی بیولوژیک تا احتمالات دورتری همچون تبدیل ماده به انرژی و مستعمرات فضایی می شود.

در این تحقیق از شهروندان آمریکایی نه تنها درباره پیش بینی شان از آینده دورتر پیشرفت علمی پرسیده شد بلکه همچنین از آنها خواسته شد تا احساس و نگرش شان را درباره برخی تحولات علمی تازه که ممکن است به ویژگی های رایج زندگی آمریکایی ها در آینده نسبتا نزدیک تبدیل شود، بیان کنند.

در مجموع، بیشتر آمریکایی ها پیش بینی می کنند که تحولات فناوری در نیم قرن آینده، تاثیر مثبتی بر جامعه خواهد داشت.

 

حدود 60 درصد آمریکایی ها به تغییرات علمی و فناوری آینده خوش بین هستند

59 درصد شهروندان آمریکایی خوش بین هستند که تغییرات علمی و فناوری آینده، زندگی را بهبود می بخشد و 30 درصد هم فکر می کنند که این تغییرات به آینده ای منجر می شود که در آن زندگی مردم از آنچه امروز هست، بدتر خواهد بود. 

بسیاری از آمریکایی ها، خوش بینی درازمدت خود را با انتظارات بلندی که از اختراعات نیم قرن آینده دارند در می آمیزند. 

هشت نفر از هر 10 نفر یعنی 81 درصد مردم انتظار دارند که در 50 سال آینده، برای کسانی که بدنشان به اندام تازه ای نیاز دارد، این اندام در آزمایشگاه پرورش داده شود و نیمی از مردم (51 درصد) انتظار دارند که رایانه ها قادر به تولیدات هنری خواهند بود که با تولیدات دست بشر قابل تفکیک نباشد. 

از سوی دیگر جامعه، محدودیت دستاوردهای علمی در نیم قرن آینده را هم می بیند. 

39 درصد آمریکایی ها انتظار دارند که دانشمندان به فناوری تبدیل ماده به انرژی دست یابند و 33 درصد هم انتظار دارند که بشر بتواند دیگر سیاره ها را به مستعمره خود تبدیل کند. 

برخی از چالش های زمینی هم فروکش خواهد کرد، چنانکه 19 درصد مردم آمریکا انتظار دارند که بشر قادر به کنترل شرایط آب و هوا در آینده از طریق پیش بینی آنها خواهد بود.

اما در همان حال که بسیاری از مردم انتظار دارند که علم به پیشرفت های بزرگی در دهه های آینده دست یابد، نگرانی های گسترده ای هم درباره برخی تحولات جنجال برانگیز فناوری وجود دارد که ممکن است در یک افق زمانی کوتاه تر رخ دهند:

66 درصد آمریکایی ها فکر می کنند این یک تحول بد خواهد بود اگر والدین آینده بتوانند دی.ان.ای (DNA ) کودکانشان را تغییر دهند تا از آنان نسلی باهوش تر، سالم تر یا ورزشی تر بار بیاید.

65 درصد فکر می کنند بد خواهد شد اگر روبات ها به مراقبان اصلی سالخوردگان و افرادی که مشکل سلامتی دارند، تبدیل شوند.

63 درصد فکر می کنند بد خواهد بود اگر به پهپادهای شخصی و تجاری اجازه پرواز در بیشتر فضای آمریکا داده شود.

53 درصد آمریکایی ها فکر می کنند بد می شود اگر بیشتر مردم از دندان های کشت شده یا دیگر ابزارهای پوشیدنی استفاده کنند که اطلاعات جهان اطرافشان را به آنها نشان می دهد.

خانم ها به ویژه نگران آینده ای هستند که در آن این ابزارها استفاده گسترده ای پیدا می کنند. بسیاری از آمریکایی ها هم تمایل ندارند تا به دیگران این امکان داده شود که پیشقدم بکارگیری برخی از فناوری های بالقوه ای باشند که ممکن است به زودی ظهور کنند. 

در زمینه تمایل به استفاده از خودروهای بدون راننده، 48 درصد نظر مثبت دارند اما 50 درصد هم با آن موافق نیستند.

با این حال، اکثریت قابل ملاحظه ای می گویند که مایل به دریافت یک مغز کشت شده برای بهبود وضعیت حافظه یا ظرفیت ذهنی شان نیستند (72 درصد در مقابل 26 درصد). 

همین وضعیت تقریبا درباره خوردن غذاهای رشدیافته در آزمایشگاه هم وجود دارد یعنی فقط 20 درصد مایل به استفاده از این غذاها هستند.

از مردم پرسیده شده که از زبان خودشان اختراعات آینده را که دوست دارند در اختیارشان باشد، توضیح دهند و عامه جامعه، سه مورد مشترک را پیشنهاد دادند.

اولین پیشنهاد مشترک، بهبود امکانات سفر مثل هواپیماها و دوچرخه های پروازکننده یا حتی سفینه های شخصی فضایی بود و سفر زمان، دومین پیشنهاد را شامل می شد و سومین پیشنهاد هم به بهبود شرایط سلامتی که به طول عمر آدمی کمک کرده یا بیماری های مهم را درمان کند مربوط می شود.

درهمین حال، بسیاری از آمریکایی ها از نوآوری های فناورانه ای که در اختیار آنهاست، خوشحال به نظر می رسند، 11 درصد به این سوال اینگونه پاسخ دادند که هیچ نوآوری در آینده نیست که آرزوی برخورداری از آن را داشته باشند یا گفته اند که ˈبه نوآوری های آینده علاقمند نیستندˈ و 28 درصد هم اطمینان نداشته اند که کدام نوآوری های آینده را دوست خواهند داشت.

یافته هایی که به آنها اشاره شد، حاصل ارزیابی تازه ای است که به وسیله مرکز پژوهشی پیو با مشارکت مجله اسمیث سونیان SMITHSONIAN MAGAZINE درباره نگرش ها و انتظارات آمریکایی ها از آینده فناوری و پیشرفت علمی صورت گرفته است.

این ارزیابی که در فاصله روزهای 13 تا 18 فوریه 2014 و با استفاده از تلفن های همراه و ثابت در تماس با 1001 فرد بالغ آمریکایی صورت گرفته، شماری از رخدادهای بالقوه آینده در حوزه علم و فناوری را مدنظر قرار داده است. برخی از این رخدادهای احتمالی، در افق علمی جهان حضور دارند و بقیه هم سرشتی گمانه ای دارند. 

این ارزیابی به زبان های انگلیسی و اسپانیایی انجام گرفته و حاشیه خطای آن بعلاوه و منهای 3.6 درصد است. 

در اینجا جزییات برخی از یافته های این ارزیابی ارائه می شود.

 

تغییرات فناوری و آینده :

اکثریت آمریکایی ها، آینده ای را می بینند که با پیشرفت فناوری، شرایط بهتری خواهد داشت.

درصد کسانی که احساس می کند تغییرات فناوری به آینده ای منجر می شود که زندگی مردم بهتر یا بدتر می شود :

هنگامی که از مردم آمریکا درباره نگرش شان نسبت به تاثیر درازمدت فناوری در آینده پرسیده شد، شمار کسانی که به فناوری خوشبین هستند نسبت به افراد بدبین، 2 به 1 بود. 

شش نفر از هر 10 آمریکایی (59 درصد) فکر می کند که پیشرفت های فناوری به آینده ای منجر می شود که در آن مردم خیلی بهتر زندگی خواهند کرد حال آنکه 30 درصد اعتقاد داشتند که زندگی با این تغییرات، بدتر خواهد شد.

 

 خوش بینی مردان نسبت به فناوری بیشتر از زنان است

از نگاه جمعیت شناسی، بیشتر مردان به فناوری خوش بین هستند و اینجا هم نسبت دانش آموختگان دانشگاهی به نسبت کسانی که آموزش دانشگاهی را کامل نکرده اند، بیشتر است.

در واقع مردانی که رتبه دانشگاهی دارند، دورنمایی آفتابی را می بینند به طوریکه 79 درصد از این گروه، انتظار دارند که فناوری عمدتا تاثیر مثبتی بر زندگی در آینده خواهد داشت در حالیکه انتظار تنها 14 درصد آنها نسبت به این تاثیرات، منفی است.

نسل های جوان و سالخورده تر آمریکایی هر دو، علیرغم آنکه به نسبت های بسیار متفاوتی از فناوری استفاده کرده یا آن را در اختیار دارند، نسبت به تاثیر درازمدت پیشرفت فناوری بر زندگی آینده بشر، نگاه مثبتی دارند.

از هر 10 آمریکایی، هشت نفر (81 درصد) فکر می کنند که کاشت و پیوند اعضا در 50 سال آینده یک واقعیت خواهد بود و کسانی که به این اعضاء نیاز دارند می توانند آنها را از آزمایشگاه دریافت کنند اما تنها یک نفر از هر پنج نفر فکر می کند که بشر بتواند آب و هوا را کنترل کند و شرایط جوی همچنان خارج از دسترس دانش بشری خواهد ماند.

نیمی از جامعه معتقدند که رایانه ها به زودی در مواردی چون ساخت موسیقی، رمان، نقاشی یا دیگر کارهای مهم به پای افراد بشر خواهند رسید و 45 درصد هم فکر می کنند که چنین چیزی رخ نخواهد داد.

 

پیش بینی 50 سال آینده : 

درصد آمریکایی هایی که فکر می کنند موارد زیر در نیم قرن آینده رخ خواهد داد یا محقق نخواهد شد :

اطمینان به دو زمینه علمی تخیلی یعنی تبدیل ماده به انرژی و مستعمره های فضایی در مقایسه با کشت اعضاء در آزمایشگاه و آفرینش های هنری رایانه ها، پایین تر است. 

از هر پنج آمریکایی، دو نفر ( 39 درصد) فکر می کنند که تبدیل ماده به انرژی طی 50 سال آینده، ممکن خواهد شد در حالیکه 33 درصد انتظار دارند زمانی را ببینند که بشر مستعمره های درازمدتی در دیگر سیاره ها دارد.

از میان فهرستی از نوآوری های آینده که شامل مستعمره های فضایی و تبدیل ماده به انرژی است، آمریکایی ها نسبت به کنترل بشر بر شرایط آب و هوا، اطمینان پایین تری دارند به طوریکه فقط 19 درصد فکر می کنند که این امر اتفاق خواهد افتاد و سالخورده ترها نسبت به این مساله بدبین ترند.

برخلاف خوش بینی عمومی نسبت به اثرات درازمدت پیشرفت علمی، بسیاری از آمریکایی ها از برخی تغییرات جنجالی در افق نزدیکتر، نگران هستند.

پیشرفت هایی چون انتقال به دوردست های فضا از طریق تبدیل ماده به انرژی یا مستعمرات فضایی، احتمالا نیازمند جهش های بزرگ علمی و تلاش فراوان است اما برخی دیگر از تحولات علمی بسیار نزدیک تر به نظر می رسند. 

برای مثال با عرضه عینک های گوگل و دیگر ابزارهای قابل پوشیدن رایانه ای، این احتمال به وجود آمده که آدم ها در حالیکه سرگرم قدم زدن و راه رفتن هستند جریانی از اطلاعات دیجیتال درباره محیط اطرافشان را دریافت کنند.

استفاده گسترده از هواپیماهای بدون سرنشین شخصی و تجاری هم بیشتر به ایجاد مقررات و تنظیمات آن وابسته است تا پیشرفت های مهندسی.

 

بدبینی آمریکایی ها نسبت به روبات های پرستار 

کشورهایی همچون ژاپن از هم اکنون استفاده از روبات های پرستار را برای مراقبت از جمعیت فزاینده سالخوردگان آغاز کرده اند اما آمریکایی ها عموما از این مساله واهمه دارند.

نزدیک به 65 درصد فکر می کنند که این تغییری در مسیر بدترشدن زندگی است اگر روبات ها به مراقبان اصلی سالخوردگان و افراد ناتوان تبدیل شوند، جالب اینکه در این زمینه، دیدگاه قشرهای مختلف سنی جامعه تقریبا یکسان است. همین نگرش منفی، نسبت به دستکاری در دی.ان.ای موالید هم وجود دارد به این ترتیب که 66 درصد احساس می کنند این یک تحول بد خواهد بود اگر والدین آینده بتوانند دی.ان.ای کودکانشان را تغییر دهند تا آنها باهوش تر، سالم تر و ورزشکار تر بار بیایند در حالیکه 26 درصد اعتقاد دارند که این می تواند اتفاق خوبی باشد.

آمریکایی ها از اینکه بخواهند شخصا، برخی نوآوری های محتمل را امتحان کنند واهمه دارند. 

استفاده از خودروهای بدون راننده بیشتر مورد علاقه است به گونه ای که 48 درصد مردم علاقمند به سوارشدن بر خودروهای بدون سرنشین هستند حال آنکه 50 درصد می گویند که دوست ندارند این کار را تجربه کنند. 

البته در حالیکه 59 درصد دانش آموختگان دانشگاه تمایل ویژه ای به این تجربه دارند 62 درصد کسانی که تا سطح دبیرستان درس خوانده اند، مایل به چنین کاری نیستند.

اما دیگر نوآوری های محتمل، برای بخش بسیاری کوچک تری از جامعه جذابیت دارد. یک چهارم آمریکایی ها می گویند که اگر امکانپذیر باشد، از کشت مغزی برای بهبود وضعیت حافظه یا توانایی ذهنی شان استقبال می کنند حالا آنکه 72 درصد می گویند که چنین کاری را نخواهند کرد. 

به همین ترتیب، تنها یک نفر از میان هر پنج نفر، مایل به خوردن گوشتی هست که در آزمایشگاه رشد داده شده است و مردان تمایل بیشتری به این کار دارند تا زنان (27 درصد در مقابل 14 درصد).

روش های تازه مسافرت، بهبود وضعیت سلامت و طول عمر و نیز توانایی سفر در زمان، در راس فهرست نوآوری هایی قرار دارند که آمریکایی ها به آنها گرایش نشان می دهند. 

بسیاری از آمریکایی ها، به آینده ای می نگرند که در آن رفتن از جایی به جای دیگر، ساده تر، راحت تر و جالب تر از امروز باشد.

19 درصد آمریکایی ها مایل به در اختیار داشتن نوعی اختراع مرتبط با مسافرت همچون یک خودروی پرنده یا دوچرخه پرنده، یک سفینه فضایی شخصی، یک خودروی خودران، یک ابزار انتقال به دوردست های فضا از طریق تبدیل ماده به انرژی و ابزارهایی از این قبیل هستند.

 

منبع : خبرگزاری ایرنا

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :