موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

دانشگاه های مادر استان | موسسه پلکان

دسته بندی دانشگاه های مادر براساس  شاخصهاي آموزشي و پژوهشي، شاخصهاي دانشگاه هاي برتر جهان اسلام، شاخص مبتني بر تعداد مقالات نمايه شده در مجلات معتبر بين المللي، مجموع توليدات و مقالات علمي اعم از نمايه شده در مجلات بين المللي و يا داخلي و تعداد قطب هاي علمي از ديگر مدلها بود.هشت دانشگاه مادر تعیین شده به ترتیب الفبا هستند  البته این گزینش ممکن است بنابر عملکرد دانشگاه ها تغییر کند.در این پست سعی گردیده تمام دانشگاه های مادر کشورمان به همراه لینک برقراری ارتباط با وب سایت آنها ارائه گردد.

 

دانشگاه های مادر استان

 

دانشگاه

وبسایت

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

دانشگاه شهیدبهشتی

www.sbu.ac.ir

دانشگاه شیراز

www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیركبیر

www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

www.sharif.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir

 

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲