موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اجازه بهره برداری از علامت تجاری برای دیگر شرکت ها | موسسه پلکان

علامت تجاری
اجازه بهره برداری از علامت تجاری برای دیگر شرکت ها

 

اجازه بهره برداری از علامت تجاری برای دیگر شرکتها

 

اجازه استفاده از علامت تجاری را می­توان به دیگران تفویض نمود. در اینصورت، مالک علامت تجاری کماکان مالک آن باقی می­ماند و فقط موافقت خود را درباره استفاده از علامت تجاری توسط یک یا چند شرکت ثالث اعلام می­کند. این کار معمولا در مقابل پرداخت حق­الامتیاز انجام می­شود و شامل رضایت مالک علامت تجاری است که معمولا در یک موافقتنامه اجازه بهره برداری قید می­شود. بسته به ماهیت موافقتنامه، دهنده اجازه بهره برداری کمی کنترل برگیرنده اجازه استفاده اعمال می­کند تا تضمین شود کیفیت مورد نظر حفظ می­شود.

در عمل، اجازه­های بهره برداری از علامت تجاری در چارچوب موافقتنامه های بهره­برداری جامع­تر تفویض می­شوند، از قبیل موافقتنامه­های نمایندگی یا موافقتنامه­های شامل تفویض اجازه بهره برداری از سایر حقوق مالکیت مانند اختراعات، دانش فنی و میزان خاصی از معاضدت­های فنی برای تولید محصول خاص.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲