موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بازدید رئیس سازمان صنعت و معدن غرب افغانستان | موسسه پلکان

بازدید رئیس سازمان صنعت و معدن غرب افغانستان از موسسه پلکان 

سومین نشست صمیمی در خصوص مسائل انتقال فناوری و تکنولوژی به کشور افغانستان در محل موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان با حضور آقای جابر انصار رئیس سازمان صنعت و معدن غرب افغانستان و حضور رئیس اتحادیه زنان پیشه ور افغانستان برگزار گردید که در این نشست نوع تعاملات و انتقال فناوری بین طرفین مورد بررسی قرار گرفت و قرر گردید موسسه پلکان بعنوان سلکتور خصوصی جهت این مهم از سال 94 فعالیتهای خود را آغاز کند.

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳