موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراعات چه مزایایی دارد ؟ | موسسه پلکان

 

ثبت اختراعات چه مزایایی دارد ؟

 

اگر محصول جدید یا بهبود یافته ای را به بازار عرضه کنید که با موفقیت روبرو شود، احتمال دارد که دیر یا زود رقیبان شما سعی کنند محصولاتی تولید کنند که دارای ویژگی­های فنی باشند که عین یا بسیار مشابه ویژگی­های فنی محصول شما هستند. دربرخی موارد، رقیبان ممکن است از مزایای منابع مالی بیشتر، دسترسی بیشتر به بازار، یا دسترسی به مواد خام ارزان تر برخوردار باشند و قادر باشند محصول عین یا مشابه با قیمت ارزانتر تولید کنند. این کار می­تواند فشار سنگینی برکسب و کار شما وارد کند بویژه اگر در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری چشمگیری کرده باشید تا محصول جدید یا بهبود یافته ای تولید کنید.

حق انحصاری که با ثبت اختراع اعطاء می­شود به مالک اختراع اجازه می­دهد ساخت محصولات توسط رقیبان و استفاده از آن فرآیندهائی که حق او را نقض می­کنند را متوقف یا از آن جلوگیری کنند و خسارات ناشی از اینکار را دریافت نمایند. برای اثبات اینکه حقی نقض شده است، باید نشان داده شود که تمام عناصر یک ادعای خاص یا معادل آن در محصول یا فرآیند ناقض حق موجود هستند. اجرای حقوق شما هنگامی که اعتقاد دارید اختراع ثبت شده کپی می شود ممکن است برای حفظ توانائی رقابت، سهم بازار و سودآوری شما حیاتی باشد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲