موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مالکیت فکری چیست ؟ | موسسه پلکان

عاریف عمومی اختراع و برند

طبقه بندی در ثبت اختراع و برند

مالکیت صنعتی
طرح صنعتی

 

مالکیت فکری چیست ؟

مالکیت صنعتی در مفهوم وسیع کلمه نه تنها شامل صنعت و تجارت می شود بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده را هم در بر می گیرد.

 اسرار تجارتی ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و نشانه های جغرافیایی نیز تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی قابل حمایت معرفی شده اند.

مالکیت معنوی یکی از جدی ترین موضوعات مورد بحث در  برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی است.

به همین دلیل در راستای تحقق اهداف مربوط به توسعه و بهبود منابع انسانی و ارتقای امر آموزش و تسعه رشته حقوق مالکیت معنوی در دانشگاهای کشور، اقدامات مهم و اساسی با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت خانه ها و سازمانان ذی‌ربط و دانشگاه ها صورت گرفته است به نحوی که هم اکنون اکثر دانشگاه های کشور از قبیل دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبائی و تربیت مدرس مقطع کارشناسی ارشد حقوق مالکیت معنوی را تاسیس و بعضا چند سالی است در این رشته مبادرت به پذیرش دانشجو نموده اند.

مالکیت صنعتی در کشور های مختلف قوانین و تعریف های متفاوتی دارد، در همین راستا تعاریف متنوعی را که از مفهوم مالکیت معنوی ارائه شده است را فهرست نمودیم تا از این طریق بتوانیم مفهوم جامعتری از مالکیت معنوی را برای افراد ارائه نماییم .

 

اصطلاحات و لغات حقوق مالکیت فکری
تعاریف عمومی اختراع و برند   تعاریف حق تقدم
   طبقه بندی در ثبت اختراع و برند    
نشانه جغرافیایی   مالکیت صنعتی 
  اظهار نامه  
دعوی نقض   طرح صنعتی
واگذاری حقوق مالکیت فکری    

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۳