موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ضرورت داشتن برند برای یک بنگاه اقتصادی چیست؟ | موسسه پلکان

علامت تجاری
ضرورت داشتن برند برای یک بنگاه اقتصادی چیست؟

 

ضرورت داشتن برند برای یک بنگاه اقتصادی چیست؟


جریان تولید و تجارت در دنیای امروز به‌حدی گسترده و متنوع شده است که بی‌هیچ تردیدی مصرف‌کنندگان بدون داشتن سابقه ذهنی و آشنایی قبلی از کالاها قادر به انتخاب صحیح نیستند. از این‌رو قریب‌به‌اتفاق مصرف‌کنندگان تلاش می‌کنند تا هنگام خرید از بین برندهای موجود در بازار خوشنام‌ترین آنهارا برگزینند. لذا ضروری است تا شرکت‌های تعاونی با ایجاد یک برند شناخته‌شده و قانونی کالاهای خود را به‌نحو مقتضی به جامعه معرفی کنند تا هم برای مصرف‌کنندگان شناخته شده باشند و هم از ورود کالاهای تقلبی در بازار جلوگیری کنند.

 

ثبت برند - وفاداری به برند

 


وفاداری به برند
مبنای وفاداری به برند می تواند به صورت یک عادت مشاهده شود یا به علت هزینه های تغییر برند مخاطب حاضر به تغییر نیست. وفاداری به برند یا بی وفایی به برند، واکنش مشتری است در قبال نام و نشان تجاری که آن را به شکلی در رفتار مشتری تجربه می کنیم. یکی از سرمایه های هر شرکت یا کسب وکاری، مشتریان وفادار به آن شرکت نسبت به خدمات و محصولات آن است. رقبای هر صنعت ممکن است از محصول یا نحوه ارائه خدمات کپی برداری کنند، ولی تغییر در رفتار مصرف کننده در راستای تغییر برند مصرفی مخاطب بسیار دشوار است.


روش ارزیابی وفاداری به برند

وفاداری به برند از شاخص های متفاوتی تشکیل می شود. پژوهشگران جهت اندازه گیری و ارزیابی وفاداری به برند از روش های پیمایشی (پرسشنامه ای) و همچنین گروه کانون استفاده می کنند.

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۵