موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

سازمان جهانی مالکیت فکری | موسسه پلکان

اختراعات
سازمان جهانی مالکیت فکری

 

سازمان جهانی مالکیت فکری


 سازمان جهانی مالکیت فکری یا وایپو، سازمانی است بین المللی و یا بین الدول که جنبه جهانی داشته، مرکز آن در ژنو قرار دارد.
سازمان مالکیت فکری، یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمن ملل متحد است و نقش آن، تلاش به منظور ارتقاء سطح حمایت آثار فکری در جهان است و همچنین این سازمان، اداره اسناد و توافق نامه های بین المللی را در این زمینه، برعهده دارد.

 

سازمان جهانی مالکیت فکری


در تکمیل وظایف خود، این سازمان، قسمت مهمی از منابع خود را برای کمک رساندن و یاری دادن به کشور های در حال توسعه در جهت رشد فعالیت های ذهنی و آثار فکری و حمایت از آن به منظور مساعدت به صلح جهانی اختصاص داده است.
تشکیلات این سازمان به موجب کنوانسیون استکهلم مورخ 14 ژوئیه 1967 به وجود آمده است و از سال 1974 به وجود آمده است و از سال 1974 سازمان جهانی مالکیت فکری از جمله سازمان های اختصاصی سازمان ملل متحد شده است.
این سازمان دارای مجمع عمومی است که اعضای آن منحصرا نمایندگان دولت های عضو کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری هستند.
کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری، عالی ترین رکن این سازمان است و دارای قدرت و صلاحیت گسترده ای در زمینه تعیین و نصب دبیر کل، تایید و تصویب گزارشات مربوط به فعالیت سازمان و تصویب بودجه سه سال هزینه های مشترک است. مجمع عمومی هر پنج سال یکبار تشکیل می شود و هر کشور دارای یک رای در تصمیم گیری مجمع عمومی است که تصمیمات مجمع با اکثریت دو سوم آراء اعضاء مجمع، اعتبار دارد.
دفتر بین المللی سازمان دارای یک دبیرخانه و واحد های مختلفی است که سازمان را اداره می کند و دارای یک دبیر کل و دو یا چند معاون دبیر کل خواهد بود. 
 کارکنان این سازمان در  حدود 380 نفرند که از اتباع بیش از 50 کشور جهان هستند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳