موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انتقال نام تجاری | موسسه پلکان

 انتقال نام تجارتی


اسمی تجارتی یکی دیگر از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است. به طور کلی نام تجارتی یا بازرگانی عبارتست از اسمی یا نشانه ای که بنگاه تجارتی را مشخص میکند. به عبارت دیگر شرکت ها علاوه بر دارا بودن علائم تجاری که کالاها و خدمات آنها را از رقبا متمایز می سازد می توانند دارای نام تجارتی نیز باشند. نام تجاری برا ی تمایز یک شرکت از دیگری به کار می رود.

 

ثبت برند در مشهد،ثبت برند،برند

 

با توجه به تعریف فوق و نقشی که اسامی تجاری باید در تمییز یک بنگاه از بنگاه دیگر داشته باشند روشن است که نام تجاری همانند علائم تجاری باید دارای قدرت تمییز دهندگی باشد و همچنین موجب گمراهی مخاطبان را فراهم نیاورد.

خلاصه این که علامت تجاری و نام تجای با هم تفاوت دارند. زیرا این دو اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. اسم تجارتی مبین و تولید کننده یا تاجر است و علامت تجارتی محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران متمایز و مصرف کننده را از خرید محصولات اشتباهی باز داشته و معرف کیفیت ثابت کالا دارای علامت نیز خواهد بود. در این فرض صاحب یک نام تجارتی می تواند این نام را کلا به دیگری واگذار کند.

 

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :