موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آیه کنعانی (مشاور ثبت اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی) | موسسه پلکان

آیه کنعانی

مشاور مالکیت فکری (ثبت علامت تجاری ، ثبت اختراع، ثبت طرح صنعتی)

 

   34 64 018 915 98+

 

ثبت اختراع- ثبت علامت تجاری   kanani@pellekan.ir

 

    97 97 67 37 51 98+  (داخلی 21)

 

 
 
 
ثت اختراع - ثبت علامت تجاری ثبت اختراع- ثبت علامت تجاری

 

 

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵